Två bilder ihopsatta, en av de protesterande förskolepedagogerna och den andra av föräldrarna.

En för mig okänd kvinna stoppar mig inne i Kista Galleria.
– Jag vill bara säga tack för att ni skriver om situationen i förskolan.
Det visar sig att hon arbetar på en förskola i stadsdelen.

”Lättad över att det äntligen kommer fram hur avdelningschefen i Rinkeby Kista raserat en demokratisk organisation.”

”Vi vill bara säga att vi står bakom det som ni lyfter i artiklarna och hoppas detta kan leda till en förändring. TACK för att ni har uppmärksammat detta.”

Annons:
Annons:

Artiklarna om förskolan har fått ett otroligt gensvar. Jag har arbetat i flera decennier som journalist, men har aldrig varit med om något liknande. Föräldrar har hört av sig, förskolelärare, specialpedagoger, chefer på olika nivåer, fackliga ombud – mejlkorgen har varit full. Före detta anställda, som fortfarande bryr sig och sörjer utvecklingen. Förbannade före detta medarbetare som slutat på grund av ledningen, eller tvingasts iväg. Personal som fortfarande arbetar kvar.

Alla har läst artiklarna och ingen pratar om något annat

– Alla har läst artiklarna och ingen pratar om något annat. Alla håller med, säger en annan förskolelärare, som jag träffar i tunnelbanan.

Alla de som hör av sig och fortfarande arbetar kvar vill vara anonyma. ”Vi ställer oss bakom allt som sagts och kan vi medverka på något sätt så hör gärna av dig. Men eftersom vi jobbar kvar i stadsdelen vill vi nog vara anonyma/ förskollärare i Rinkeby-Kista”

Reaktioner har kommit som brev, sms eller telefonsamtal. ”Jag är tacksam att era artiklar om förskolorna har kommit ut. Det visar att jag inte har varit ensam om min upplevelse.”

Och situationen handlar absolut inte bara om Rinkeby. Det visar otaliga reaktioner; från Kista södra, Kista Norra, Husby och Akalla. ”Kommer det artiklar som berör även Akallas förskolor? Vet ju att det är exakt samma problem där. Finns säkert personal som gärna ställer upp och berättar även där.”

Det finns tidigare personal som kan tala i eget namn. Louis Hanka är en av dem:
”Har läst artiklarna om förskolan i RInkeby/Kista och ledningen där. Jag är specialpedagog och arbetade i Rinkeby 2016-2019, slutade pga av den nya ledningen. Det var inte bara jag utan 5 av 7 sa upp sig, en gick i pension och en blev kvar. Det fanns absolut saker att arbeta med, men att totalt köra över folk så som Kim gjorde, inte lyssna in, inte ta till vara på den kompetens som fanns, det är sorgligt,” skriver hon.

Jag blir så glad (och bedrövad) över artiklarna om förskolan

Många föräldrar har hört av sig: ”Jag blir så glad (och bedrövad) över artiklarna om förskolan. Jag har barn på en förskola i stadsdelen sedan 2017. Jag har sett så fantastisk personal sluta eller blivit tvångsförflyttade. Nu senast den kanske allra bästa förskolläraren som man kan tänka sig. Jag gråter fortfarande över den förlusten. Hon var ärlig i slutet och gav mig helt öppna kort om varför hon slutade, precis som ni skrev i en artikel. Inte för att hon ville, utan för att hon inte orkade mer.”

Men även föräldrar tvekar att öppet visa vem de är. ”Eftersom rektorn gör vad hon vill på förskolan och jag är rädd att förlora förskoleplatsen, vilket vi blivit tillsagda om, så vill jag helst vara anonym.”

Flera påpekar att språkkunskaperna bland personalen brister. ”Just nu på förskolan är det ingen som har svenska som modersmål. Vilket är så viktigt i vår stadsdel. Vi känner av hur förskolan försämras varje år.”

Många har också protesterat, på de sätt som finns tillgängliga. ”Jag har bråkat med cheferna och jag har skrivit till stadsdelsdirektören men får bara regelrätta politikersvar tillbaka. Alltså, ingenting.”

Jag var stolt över över att vara en del av vår enhet

Erfarenheterna är likartade, oberoende av i vilken del av stadsdelen de har arbetat: ”I mer än 10 år har jag jobbat i stadsdelen och arbetet har varit roligt och meningsfullt. Demokrati och inflytande präglade arbetslagen, ledningen och framför allt arbetet med barnen. Olikheter var något som värderades högt. Jag var stolt över över att vara en del av vår enhet.
Så kom en ny avdelningschef och inget blev som förut. Tillit byttes mot misstro. Att göra ett bra jobb och vara en bra pedagog värdesattes inte längre. 
Det gör mig ont att tänka på att det i slutändan är barnen som blir förlorarna i detta märkliga maktspel. Barnen som ska växa upp till demokratiska medborgare.”

Språkavdelningarna inom förskolan, något som Rinkeby-Kista varit kända för, verkar ha försvunnit. ”Vår/sommar 2021 ändrades avd och de tog bort den grekiska avd, de tyckte inte det behövdes. Det lyssnade inte på föräldrarna.”

”De lade ner den grekisk/svenska avdelningen på Gamlebyplan under ett sommarlov för att inte behöva konfrontera oss föräldrar.”

Och INGEN vikarie har kallats in

Och så denna personalbrist, som leder till en konstant oro för barnens säkerhet. ”Under hela denna period som dottern gått på förskolan har det även varit personalbrist. Och INGEN vikarie har kallats in. Dom snålar alltså på vikarier? En gång fick vi höra att det var EN pedagog på minst 10 barn. HUR är detta tryggt för barnen?”

Barnens lekmiljö engagerar också. ”När rensningen började och de anställde en så kallad miljöansvarig för 60.000:- i månaden slängdes allt, vi hade precis gjort om och köpt allt nytt. Det gjorde ont i hjärtat när jag fick höra att allt nytt skulle slängas. Jag bad då personalen att fråga rektorn om de kan skänka istället till andra förskolor, men fick ett blankt nej till svar. Vi pratat om flera hundra tusen kronor som slängdes.”

Inte bara barnens miljö förändrades och försämrades, utan även personalens. ”Vi är många, många som mått väldigt dåligt på grund av arbetsmiljön i flera år. Vi har förlorat otaliga kollegor som inte orkar arbeta kvar. Det värsta är att vi ser hur det också påverkar barnen. Så stort tack att ni lyfter det här!”

Slutligen en kommentar, som gäller både föräldrar och personal. ”Vi vill bli hörda. Vi vill ha en förändring. För våra barn.”

Kerstin Gustafsson Figueroa


Läs mer om förskolan i Rinkeby-Kista:

Print Friendly, PDF & Email