Nyhetsbyrån Järva är en partipolitiskt obunden, men på alla sätt politisk, webbtidning. Vi tror att den lokala bevakningen är nödvändig i ett demokratiskt samhälle och vi vet att det finns en verklighet värd att skriva om.

Vi kallar oss nyhetsbyrå, men vi säljer inga nyheter. Däremot förmedlar vi artiklar om och från Järva som kan ge uppslag till andra medier. Om citat används från våra texter ska det tydligt framgå varifrån det är hämtat. I enlighet med upphovsrättslagen får det bara röra sig om begränsade utdrag och citat får inte användas på så sätt att meningen med texten förvrängs.

Kerstin Gustafsson Figueroa är journalist med inriktning på samhälle och kultur. Hon har arbetat som skrivande journalist, som redaktör, radio- och tv-producent och har även skrivit flera böcker. Vid sidan om arbetet som chefredaktör och ansvarig utgivare för Nyhetsbyrån Järva arbetar hon som frilansjournalist.

Yasemin Öztenar är utbildad journalist och jobbar även som fotograf och grafisk formgivare. Hon har arbetat både som skrivande journalist och som TV-reporter.

David Johansson har bott i Husby de senaste fyra åren och är nyast på redaktionen. Han tog sin journalistikexamen från Södertörns högskola 2018 men har dessförinnan frilansat sporadiskt som skribent i olika sammanhang. Den största utmaningen med lokaljournalistik är enligt honom att vara rättvis mot så många individer som möjligt utan att försaka viktiga samhällsperspektiv.

I redaktionen ingår även Anna Nygård som bor i Järva sedan drygt tio år tillbaka. Hon är inte utbildad journalist utan till största delen självlärd och arbetar efter mottot doing by doing.

 

Nyhetsbyrån Järva ägs av Nyhetsbyrån Järva AB. 

Print Friendly, PDF & Email