Värden hotar missnöjda hyresgäster med uppsägning

Öppet brev till politiker: ”Accepterar ni att Victoriahem kastar ut hyresgäster som protesterar mot missförhållanden?”

Husbybor skriver öppet brev till polisen

De boende känner att polisen och fastighetsbolagen inte gör någonting åt problemen med öppet missbruk och våld.

Hur tänker du förbättra situationen, Alexandra Mattsson?

Öppet brev till Alexandra Mattsson, nytt förskoleborgarråd i Stockholm, från pedagoger i Rinkeby-Kista.

Öppet brev till Stockholms nya vänsterstyre

I Husby samlas hyresgäster på lördag i protest mot hyreshöjningar och höjda matpriser.

Stoppa samman­slagningen av stadsdelarna!

Vi föräldrar i Järva är emot en sammanslagning av stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Vi anser att det vore en katastrof och skulle bli sämre för invånarna i området.

Ingen tar ansvar för Husbybadet

Personalen på Husbybadet har fått nog av klagomål, bristande säkerhet och en anläggning som inte tas om hand. De berättar om sprickor i golv och väggar, kakelplattor som lossnar och översvämning i maskinrummet. Fastighetskontoret måste ta sitt ansvar och ställas till svars.

Victoriahem: Vi arbetar aktivt med råttproblematiken

Hyresgästerna på Fornbyvägen i Rinkeby krävde i ett öppet brev till Victoriahem omedelbara åtgärder mot alla råttor. Flera hyresgäster har anmält problemen med öppna sopkärl utan att ha fått svar. Nu svarar Victoriahems områdeschef Maria Höglund:

Öppet brev till Victoriahem – om råttorna på Fornbyvägen

Hyresgästerna på Fornbyvägen i Rinkeby har tröttnat på råttorna. Två av dem har skrivit ett brev till Victoriahem, där de kräver omedelbara åtgärder.

Öppet brev till socialministern – om bruket av lustgas

En god vän till mig berättade att i Rinkeby så finns det otroligt mycket lustgasbehållare i hyreshusens trapphus och soprum bland annat. En annan person i Husby säger samma sak. Jag gör en snabb efterforskning – båda har rätt. Det finns mängder med tömda behållare (och en del fulla), i papperskorgar, buskage, gator och så vidare.

Ort till ort: Vi accepterar inte att betala för vatten

Bostadsbolaget Victoriahem (tidigare Hembla) har nyligen börjat ta betalt av sina hyresgäster om de förbrukar mer vatten än vad värden anser är normalförsörjning. Föreningen Ort till ort kritiserar beslutet i ett öppet brev till Victoriahem och Hyresgästföreningen.