En råtta i utomhusmiljö

Hyresgästerna på Fornbyvägen i Rinkeby krävde i ett öppet brev till Victoriahem omedelbara åtgärder mot alla råttor. Flera hyresgäster har anmält problemen med öppna sopkärl utan att ha fått svar. Nu svarar Victoriahems områdeschef Maria Höglund.

Problematiken med råttor i hela övre Rinkeby är känt sedan länge och varit uppe för debatt. Tillsammans med övriga aktörer, inte minst genom Fastighetsägareföreningen, arbetar vi aktivt med råttproblematiken i Järva.

Orsaken till att råttorna väcker uppmärksamhet just på Fornbyvägen är att de har bott i 10.000 m2 garage samt i avloppssystemet under garagen. I samband med vår totalrenovering av innegårdarna och garagen så sker rivningar av marken samt det gamla avloppssystemet som tidigare låg under plattorna i garagen. Plattorna tas bort, grävning sker minst 50 cm och fyllning sker sedan efter att de gamla avloppssystemen bytts ut.  

Det är naturligt att råttorna störs när vi river, gräver, återfyller, packar, asfalterar och tätar garagen och att de söker sig till andra platser som gatan. 

Lock på avfallsbehållarna är en självklarhet

Lock på avfallsbehållarna är en självklarhet. Att de tagits bort vid tömningar och sedan inte ersatts är ett beklagligt misstag som vi givetvis åtgärdat. Råttorna kommer alltid söka föda och vi ska göra vad vi kan för att just soporna i avfallsbehållarna inte ska locka fram dem. 

Som vi återkopplat till insändarna så beställdes nya avfallsbehållarna med lock efter att vi uppmärksammats på problemen. Avfallsbehållarna med återkommande tömningar är endast en tillfällig lösning under pågående renovering i väntan på att de nya sopkarusellerna successivt öppnas.

I samband med att första gården där problemet uppmärksammats nu är klar så har de nya sopkarusellen öppnats och sopkärlen tagits bort. Återstående avfallsbehållare kommer att successivt att tas bort i samband med att gårdarna färdigställs och de nya sopkarusellerna öppnas. 

Vi beklagar att vår kommunikation varit bristfällig

Vår pågående sanering genom vår ramavtalade leverantör inom skadedjur har intensifierats för att snabbare få bukt med dessa och en rad åtgärder har redan vidtagits.

Vi beklagar givetvis det besvär detta av förekommen anledning medfört för våra hyresgäster och att vår kommunikation varit bristfällig och kommer att ha löpande tillsyn och pågående aktiviteter tills vi fått bukt med detta. Vi kommer dock ensamt inte kunna bekämpa råttproblematiken i Järva och uppskattar därför det samarbete vi har med andra aktörer i området.

Maria Höglund, områdeschef Victoriahem

Print Friendly, PDF & Email