Personalen på Husbybadet har fått nog av klagomål, bristande säkerhet och en anläggning som inte tas om hand. De berättar om sprickor i golv och väggar, kakelplattor som lossnar och översvämning i maskinrummet. Fastighetskontoret måste ta sitt ansvar och ställas till svars.

Vi på Husbybadet har valt att skriva detta brev då vi under de senaste åren har märkt av en kraftig nedgång av tillsyn från fastighetskontoret och ledningen, vilket i sin tur har lett till brister i arbetsmiljön för personalen och inte minst brister i utbud och säkerhet för våra kunder på Husbybadet.

Husbybadets personal får dagligen ta emot arga och besvikna kunder som klagar på alla nedstängningar som gjorts och alla fel som har uppstått. Deras kritik är dock inte obefogad, men varför ska vi fortsätta ta emot alla klagomål, kränkningar och till och med hot för detta när det är fastighetskontoret som har brustit i sitt arbete? Samtidigt visar inga tecken på att Husbybadet kommer börja prioriteras inom en snar framtid. Därav har vi i personalgruppen kommit till en punkt då det är dags för oss att hjälpa våra kunder genom att dirigera om kritiken dit den hör hemma.

Maskinrummet översvämmas dagligen med läckande vatten

Runt om i anläggningen kan du hitta sprickor längs golv och väggar, varav flera sprickor på vildforsen som har varit orsaken till varför den stängts ned. Utöver sprickorna finner vi flera områden där kakelplattor lossnat, bassänger som hålls upp av ihåliga väggar och insjunkna golv längst korridorerna. Ute i trädgården har vi än idag, flera veckor efter öppning, byggnadsmaterial liggandes på marken. Detta har lett till att vi behövt spärra av utgången med pallar för att förhindra att barn springer ut och skadar sig bland detta farliga avfall. Maskinrummet översvämmas dagligen med läckande vatten från tak till golv sedan flera veckor tillbaka. Orsaken? Läckage från undervisningsbassängen, och även här har vi ännu inget datum för när detta ska repareras.

På fastighetskontorets hemsida kan vi hitta denna text: ’’Fastighetskontoret är en fackförvaltning i Stockholms stad. Vårt uppdrag är i första hand att förvalta och utveckla lokaler för stadens egna behov – exempelvis kontorslokaler, offentliga lokaler och lokaler för idrott och kultur. Med våra kunder och fastigheter i fokus skapar vi värden och attraktiva miljöer i en mångsidig, upplevelserik och hållbar stad.’’

Hur kan Husbybadet fortfarande ignoreras när anläggningen skriker efter hjälp?

Det har gjorts felanmälningar på felanmälningar till fastighetskontoret, där svarstiden kan ta flera veckor om inte månader. Hur kan detta vara acceptabelt när det handlar om viktiga ärenden såsom säkerhet och arbetsmiljö? Hur kan Husbybadet fortfarande ignoreras när anläggningen skriker efter hjälp?

Efter flera år av konstant kämpande för att göra receptionen mer tillgänglighetsanpassad för både kunder och personal med funktionshinder har det ännu en gång hamnat mellan stolarna. Detta har skjutits upp i två års tid, varav den senaste orsaken i år var att fastighetskontoret inte skickat ut en offert i tid vilket resulterade i en renoveringskostnad som var alltför hög. Utöver receptionens misslyckade renovering, och det generella fallfärdiga stadium som Husbybadet är i, har personalen behövt bevaka uppemot 300 badgäster varje helg utan en fungerande ventilation i 33 graders ‘’tropisk’’ värme.

Var i detta finner vi att de fullföljer sitt uppdrag?

Det är dags för fastighetskontoret att komma ned till Husbybadet och ställa sig till svars.

Personal på Husbybadet

Print Friendly, PDF & Email