lustgaspatron på smutsigt källargolv

En god vän till mig berättade att i Rinkeby så finns det otroligt mycket lustgasbehållare i hyreshusens trapphus och soprum bland annat. En annan person i Husby säger samma sak. Jag gör en snabb efterforskning – båda har rätt. Det finns mängder med tömda behållare (och en del fulla), i papperskorgar, buskage, gator och så vidare.

Båda personerna är oroade för att ungdomars liv- och hälsa riskeras. Detta är ett smygande problem och långtifrån uppmärksammat. Lustgas är inte narkotikaklassat och socialministern sa den 15 september 2021 att ”regeringen bevakar frågan med ambitionen att säkerställa ett fortsatt högt skydd framförallt för barn och unga”.

Allt fler använder lustgas i festsammanhang. Den säljs antingen i patroner till gräddsifoner för vispgrädde, eller i större tuber. Gasen som man andas in är då mer koncentrerad än inom vården, vilket kan orsaka tillfällig syrebrist. Att använda lustgas under en längre tid kan också skada nervsystemet, leda till inkontinensbesvär och i ovanliga fall orsaka risk för blodproppar i hjärnan eller i lungorna. I mer sällsynta fall har dödsfall förekommit.

Sjukhusinläggningarna har ökat i snabb takt

Sjukhusinläggningarna har ökat i snabb takt. Åren 2010 till 2020 har det aldrig varit över 10 sjukhusfall per år kopplat till lustgas – 2021 var siffran 50 st. Frågor till Giftinformationscentralen om lustgasanvändning har gått från färre än 10 per år i början av 2010-talet, till 140 förra året. I en artikel från Läkartidningen 2022;119:21157 så varnar skribenterna för den ökade tillgången av lustgas och ”vid upprepad exponering (vanligen under flera månader) finns risk för påverkan av vitamin B12-nivån, med en symtombild med myeloneuropati och/eller benmärgspåverkan samt ibland även cerebrala symtom som kognitiv svikt och psykos.” På ren svenska betyder det att framförallt unga kan fara illa.

Både statistik från sjukhusen och spåren av lustgasen på Järvafältet visar att det sker en stor ökning av användandet. Det behövs både folkbildning och reglering av inköp för privatpersoner av lustgas.

Därför vill jag fråga ministern Lena Hallengren om vilka initiativ ministern avser att ta både gällande information och eventuell reglering för köp av lustgas?


Anders Österberg, riksdagsledamot, S.
Print Friendly, PDF & Email