Talla Alkurdi, S, regionråd i opposition, kom till Järva för att knacka dörr i den pågående valkampanjen. Dessutom talade hon om vilka löften som Socialdemokraterna ger Järvaborna om de skulle vinna i nästa val.
– Vi vill starta en familjecentral i Husby, där vi samlar en rad verksamheter som är oerhört viktiga för att stärka en jämlik hälsa.

Idag finns ett Familjehus i Husby, med öppen förskola och familjerådgivning, men Socialdemokraterna vill att det även ska finnas BVC och barnmorskemottagning på plats. Socialdemokraterna lovar dessutom mer resurser till vårdcentralerna, för att de ska kunna möta de behov som finns.
– Som det är nu så stannar inte läkarna kvar. Vårdcentralerna behöver mer resurser där vårdbehoven är större.

Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över sjukvården

De vill också införa regelbundna hälsosamtal.
– När man fyller jämt ska man få en kallelse till hälsosamtal. Det har man infört i andra regioner och det har förbättrat hälsan avsevärt. Järva borde vara ett område där ett sådant arbete startas upp.

Socialdemokraterna menar att det som kallas för vårdval, egentligen är vårdbolagens frihet att välja patienter.
– Region Stockholm har landets mest privatiserade sjukvård och det behövs inga nya lagar för att ändra på det. Som det är idag kan bolagen själva välja var de ska öppna sina mottagningar. Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över sjukvården. Vi vill inte ta bort alla privata vårdgivare, men politiken måste få bestämma var vården ska finnas. Som det är nu finns majoriteten av alla vårdmottagningar i innerstaden, där vårdbehovet är som minst.

Barn- och ungdomspsykiatrin har stora problem idag, och Talla Alkurdi vill satsa på ökad tillgänglighet.

Moderaterna har beslutat att privatisera delar av BUP

– Moderaterna har börjat avveckla Barn- och ungdomspsykiatrin och beslutat att privatisera delar av BUP. Det måste finnas en första linjens psykiatri här för barn och unga. Där behoven är som störst fungerar det som sämst idag.

Efter 16 år av moderatstyrd politik i regionen hoppas nu Talla Alkurdi på ett maktskifte.
– Man ska vara försiktig i sina förhoppningar, men känslan är mycket bättre nu än för fyra år sedan. Så många protester bland sjuksköterskor, barnmorskor och annan sjukvårdspersonal som under de här åren har vi inte sett tidigare. Vi möter hela tiden borgerliga väljare som säger att det gått för långt med privatiseringarna.

Samma dag som Talla Alkurdi besöker Rinkeby Folkets Hus har Socialdemokraternas stora reklamkampanj i Stockholm lanserats. Tre ”riktiga” personer, inga modeller, med egna erfarenheter av sjukvårdens brister syns på stora affischtavlor och på de rörliga reklamtavlorna. De har ett gemensamt budskap. ”Det räcker nu.”

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email