HJULSTA • TENSTA • RINKEBY • KISTA • HUSBY • AKALLA

Category archive

Debatt

Susanne Leinsköld, vi vill ha en uppriktig ursäkt

Debatt/Krönika

Så har vi varit med om ännu en dödsskjutning i Järva. Och än en gång har vi somalier pekats ut, som orsaken till gängvåldet. Politiker och tjänstemän skyller ifrån sig och tar inget eget ansvar.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Vi vill ha en plan för trygg och tillgänglig sjukvård

Debatt

I fjorton år har Moderaterna styrt över sjukvården i Region Stockholm. Stora delar av vården har privatiserats och vård utanför Stockholms innerstad har i många fall tvingats lägga ner. Det behövs en generalplan för trygg och tillgänglig sjukvård.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Något i det nya folkhemmet har gått förlorat

Debatt

Vi ser oss gärna som en av världens första och främsta välfärdsstater. Men Sveriges tid som välfärdsnation är dock kort för några av oss. I Per Albin Hanssons folkhem fanns inte plats för några ”idioter”. Det samhälle som inte skulle göra skillnad på kelgrisar eller styvbarn, hade märkligt svårt att inkludera människor med funktionsnedsättningar. Hur har det sedan gått?

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Ska Husbybadets rivas? I så fall varför?

Debatt/Nyheter

År 1999 firade Husbyborna en av sina segrar. Efter tjugu år med namnlistor, uppvaktningar, möten och demonstrationer hade det badkar med skylten HUSBYBADET, som badhusgruppen ställt ut på tomten och som var en del av del av manifestationerna, ersatts med ett riktigt badhus.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Någon som fortfarande tvivlar om förändringar i klimatet?

Debatt

Snart är december månad över. Endast två dagar har vi upplevt något som liknar vinter. Sedan regnade snön bort.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Ett ogenomtänkt beslut att stänga ner idrotten

Debatt/Krönika

Skidåkningen och skridskoåkningen på Spånga IP under jullovet är inställd. Ni som kommer ner till isen på Spånga IP kommer mötas av den här texten: Vi har stängt och all verksamhet är inställd.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Sluta göda skolkoncerner!

Debatt

Den bristande likvärdigheten pekas allt oftare ut som det stora problemet i svensk skola. Den extrema marknadiseringen av skolan i Sverige har lett till växande skolsegregation och ojämlikhet. Problemen har nu blivit akuta. I våras lämnade 16 500 elever grundskolan utan behörighet till gymnasiet.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

De som bedriver skola enbart för att göra vinst måste bort

Debatt

Skolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter, inte återskapa och förstärka skillnader. I dag ser vi tyvärr att det inte är så. För att skapa en bättre skola menar vi att skolan måste befrias från marknadsanpassning. Resurserna ska istället fördelas efter behov.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Vi bor i ett utsatt område

Debatt/Insändare

Vi är utsatta för stigma och diskriminering av en allt maktfullkomligare elit i Stockholms stadshus. En elit som företräder den övre medelklassen i Stockholms rikare stadsdelar.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Satsa på populära skolor istället för att motarbeta dem

Debatt

Remisstiden gick häromdagen ut för två viktiga utredningar. En av dem var ”En mer likvärdig skola”. Namnet på utredningen är något missvisande anser vi på Cordobaskolan. Vi menar att – om förslaget godkänns – kommer valfriheten förhindras och elevernas skolgång i Järva försämras ytterligare.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

1 2 3 8
Gå till Toppmeny