HJULSTA • TENSTA • RINKEBY • KISTA • HUSBY • AKALLA

Category archive

Debatt

Det är systemfel hos Hembla, inte några enskilda fel

Debatt
Hembla skylt

Hemblas områdeschef i Husby Michael Makdissi skriver i en debattartikel att de kan ha “gjort fel eller inte levt upp till den höga servicenivå som alltid är vår ambition att leverera”. Han skyller även på “många ägarbyten och bristande förvaltning”. Vi vill här poängtera de systemfel vi ser hos Hembla och dess ägare, vilka drabbar hyresgästerna genom vanvård av hyreshusen.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Hemblas områdeschef besvarar kritiken

Debatt
Michael Makdissi Områdeschef Husby, Hembla

I en artikel på Nyhetsbyrån Järva riktas allvarliga anklagelser mot vår förvaltning, och specifikt mot den områdesförvaltning som jag leder. I Husby har vi totalt cirka 1500 lägenheter och det finns självklart exempel på situationer där vi gjort fel eller inte levt upp till den höga servicenivå som alltid är vår ambition att leverera.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Sänkta skatter är  förödande för samhället

Debatt

Annie Lööf må ha backat gällande marknadshyror, men gräver ändå en djup grav för redan utsatta människor – sänkt skatt är en spottloska i ansiktet på de utsatta. Hyresgästerna slipper betala höjda hyror i framtiden, men blir inkastade i en liberal verklighet där den kollektiva kassan ständigt står tom. Mittenpolitiken kommer ta död på vår gemensamma välfärdsstat.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Mer språk- och kultursatsning i det förebyggande!

Debatt
SIMON, Svenskar och invandrare mot narkotika

Dödlighet, skador och lidande där narkotika är inblandat är något vi hör om i princip dagligen. Det drabbar enskilda, närstående och samhället i stort. Att förebyggande arbete är viktigt för att minska detta är välkänt. Det lyfts hela tiden som en av flera lösningar för ett av vår tids svåraste samhällsproblem. Alla vet att det vore det bästa, problemet är bara att frågan inte prioriteras i praktiken.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

(S): Bättre stöd till föreningarna i Rinkeby-Kista behövs

Debatt

En viktig komponent för våra stadsdelar på Järvafältet är det aktiva föreningslivet. Det står för en stor del av de aktiviteter som erbjuds våra barn och ungdomar.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Varför ska Järvaborna betala för andras bilåkande?

Debatt
utsikt från granholmstoppen


En motorvägsramp rakt igenom Igelbäckens kulturreservat. Det kan snart bli verklighet om Trafikverket och de styrande i Stockholm får som de vill. Men förslaget är helt oacceptabelt för klimatet, kulturreservatet och de boende i Järvaområdet.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Slut med rabatter för dem som väljer att införa marknadshyra

Debatt
Höghuset på Rinkebyterassen

I Stockholm kommer en renodlad marknadshyra att slå hårt mot vanligt folk. I Stockholm finns det redan stor bostadssegregation och en bostadsbrist. Därför kommer vi, när vi tar makten 2022 i Stockholm, att ta bort den kraftigt subventionerade marken för företag som ansluter sig till den nya marknadshyresättningen.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Marknadshyra är ett socialt och demokratiskt haveri

Debatt
Demonstranter mot marknadshyra i Husby centrum

De marknadshyror som regeringen har lovat januaripartierna att införa  är ett beställningsverk från fastighetsägare med stora vinster redan idag. Dessa nya steg mot mer marknadshyror innebär ett nytt historiskt svek mot alla Sveriges hyresgäster. 

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Järva behöver inte marknadshyror

Debatt
Två kvinnor med munskydd håller en banderoll med texten Nej till marknadshyra

Centerpartiet och Liberalerna har i förhandlingar med regeringen stridit för ett införande av fri hyressättning, även kallat marknadshyror, i nybyggda hyresrätter. Om det förslaget går igenom kommer det sannolikt leda till hyreshöjningar på alla lägenheter, även de gamla. Det vore en katastrof för alla hyresgäster i Stockholm, inte minst här i Järva.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Varför vill man så lite med Järva?

Debatt
Fantastiskt vackert stort träd på Jörvafältet.

Brottsförebyggande rådet, Brå, har presenterat en studie som visar att Sverige är det enda landet i Europa där dödsskjutningarna ökat sedan år 2000. I studien jämförs dödligt skjutvåld i Sverige med andra 22 europeiska länder under 19 års tid, mellan 2000 och 2019, och den visar att Sverige har näst flest dödsskjutningar i Europa efter Kroatien. Järva står för en stor del av statistiken på senare tid.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

1 2 3 13
Gå till Toppmeny