Hästa gård, ett av världens största stadsjordbruk, ligger som en försummad, grön juvel mitt ibland miljonprogrammets förorter i Järva. När ska vi få se gården leva igen?

”Full verksamhet på Hästa gård kommer inte att bli klart förrän 2026” svarar Bodil Hammarberg till Nyhetsbyrån Järva 18 mars i år. ”Men politiken är otålig” tillägger hon.

Vi hävdar tvärtom, att politiken har varit alldeles för mesig gentemot Trafikkontoret! Politiker har kommit och gått, men Trafikkontorets tjänstemän har bestått. Boende i Järva och aktiva personer och institutioner utanför Järva har i över tio års tid påtalat, vädjat, lobbat, flödat över av idéer om Hästa gårds alla fantastiska möjligheter. Trots detta har gårdens verksamhet gått på sparlåga eller mer eller mindre legat nere sedan 2012 då 4H Lantbruk AB drev gården enligt stadens egen idylliska beskrivning: 

Annons:
Annons:

Kycklingar som man köper i affärerna är hälften så gamla när de slaktas

”Hästa är Stockholms enda levande jordbruk. På åkrarna odlas havre, korn och dinkel. Dinkel är en sorts vete som odlades i forntiden. På markerna betar kor och får. De flesta korna tillhör den gamla skotska rasen ”Highland Cattle” med lång päls och långa vassa horn. Jordbruk med odling och bete är det bästa sättet att sköta kulturreservatet. Moderna maskiner används i arbetet men också hästar för att inte skada känslig natur. Till exempel när man kör ut nedsågade trädstammar från skogen. Under våren kan du titta på kalvar och lamm i stallet. På gården finns också värphöns som går fritt ute på dagarna. Det finns mer än tvåhundra höns och fem tuppar. Om en stor rovfågel dyker upp, ger tuppen tecken till sina hönor som springer in och gömmer sig under vagnen som de sover i på nätterna. Även kycklingarna får gå ute och växa i normal takt. När de blivit 70 dagar skickas de till slakt. Kycklingar som man köper i affärerna är hälften så gamla när de slaktas.”

I samband med att 4H Lantbruk AB gick i konkurs skrev Daniel Helldén och Mehmet Kaplan 2013 i en debattartikel: 

”Kor och får har betat markerna och där har funnits en ekologisk grönsaksodling för självplock. Under senare år har det varit svårt att klara ekonomin under de villkor som kontraktet med staden ger. Driften är satt under konkursförvaltning och gårdens framtid är oviss. Nu krävs ett politiskt beslut från staden för att lösa gårdens akuta ekonomiska problem och för att skapa långsiktiga förutsättningar så att gårdens unika potential kan tas till vara.”

Inte ens den uppskattade grönsaksodlingen fick vara kvar trots många protester

De skrev uppenbarligen för döva öron. Inte ens den uppskattade grönsaksodlingen fick vara kvar trots många protester. I stället fick Naturskog AB arrendera markerna och använde dem för djurbete, men inte för odling. Avtalet sades upp mot företagets önskan den första januari 2018. Efter det tog bygg- och entreprenörsbolaget Peab över driften utan vare sig odling eller djurbete.

Under alla år sedan det levande jordbruket upphört har mängder av förslag och initiativ tagits av både Järva-bor och andra. Först ut var konstnärerna Erik Sjödin och Fernando Garcia-Dory som våren 2014 anordnade en öppen debatt på Tensta Konsthall om Hästa gård. De ansvariga från staden och trafikkontoret bjöds in men kom dock inte.

2014-2016 uppmärksammades stadsodling av Stockholm Resilience Centre i form av ARTS-projektet, ett EU projekt om städers omställning. Arton lokala omställningsalternativ ingick (däribland ett från Järva) och en slutsats var att det kan vara svårt att nå fram genom myndighetsbyråkratin om det inte finns en modig tjänsteman som vågar satsa.

”Att inte förvalta jorden för framtida generationer utgör ett brott både mot Klimatlagen och Miljöbalken”

September 2017 anordnade Norra Järva Stadsdelsråd en halvdagskonferens i Husby konsthall om det gröna Järvafältet. På dagordningen fanns ett medborgarförslag om att Hästa gård skulle utarrendera mark och stödja föreningar och lokala kooperativ som vill bedriva ekologiska trädgårdsodlingar i större skala än kolonilotter. På så sätt skulle man kunna leverera närodlat till ortens skolor, förskolor och äldreboenden och skapa gröna jobb. Bodil Hammarberg var med på mötet och presenterade sin och Trafikkontorets roll när det gäller Hästa gård. Hon lovade att anställa en processledare/samordnare för att ta till vara goda förslag och dessutom rapportera tillbaka till de boende hur utvecklingen framskred. Inget av detta har hänt.  

Klimataktivister (Grönt initiativ) anordnade en uppmärksammad protestaktion på gården sommaren 2020. De ville visa på hållbara alternativ och sa till Nyhetsbyrån Järva:

”Att inte förvalta jorden för framtida generationer utgör ett brott både mot Klimatlagen och Miljöbalken. Klimatlagen ska se till att regeringens politik utgår ifrån klimatmålen, och Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling för att säkra en hälsosam och god miljö för nuvarande och kommande generationer.”

”Stockholms enda stadsnära jordbruk, ligger i träda och väntar på att aktiveras”

KTH:s mastersstudenter i arkitektur arbetade under 2023 med visioner om Järvafältet och som de presenterade i Husby konsthall. De skrev bla: 

”Hästa gård, Stockholms enda stadsnära jordbruk, ligger i träda och väntar på att aktiveras. Det behövs nya strategier och kanske också nya stadsbyggnadsvisioner som utgår ifrån de utmaningar som vi står inför såsom oönskade effekter av klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, fysisk och psykisk ohälsa och bostadsbrist för att nämna några. Som arkitekter och planerare kan vi utgöra en brygga mellan lokala aktörer och aktörer i beslutsfattande position och hjälpa till att lyfta blicken för att formulera gemensamma mål och visioner.”  

Aktiva boende på Järvafältet har i otaliga vändor försökt att påverka och påskynda beslut om återupptagen odlingsverksamhet på gårdens åkrar genom demonstrationer på plats, debattartiklar, direktkontakt med politiker och tjänstemän. 

Föreningen Det Gror i Betongen ansökte 2021 om att få använda en mindre del av marken till gröna sommarjobb för ungdomar i Järva med motiveringen att många ungdomar från området inte kommer i kontakt med ”landet”. Förslaget avslogs utan motivering. 

Under tiden som har gått har det blivit än mer uppenbart hur klimatet förändrats

Inga Harnesk, denna tidnings äldsta krönikör tog kontakt med Bodil Hammarberg på Trafikkontoret 2020. Inga har bland mycket annat lärt sig köra häst och vagn på Hästa gård, när 4H hade verksamhet på gården. Hon vädjar till politiker och tjänstemän:

”Rusta upp huset och låt gården under den tiden fungera som en skola för byggnadsvårdsutbildning och ge arbetstillfällen för några. Gården skulle sedan kunna användas i olika sammanhang för att odla allt från grönsaker till annan kultur och gemenskap.” 

Det här är bara ett axplock av engagemang som Hästa gård väckt. Under tiden som har gått har det blivit än mer uppenbart hur klimatet förändrats till det sämre och vi vet att småskaligt och närodlat minskar långa transportvägar från odling till konsument. Varför inspireras inte Stockholm av Göteborg som ser stadsodling som ett medel för både en grönare stad, bättre hälsa, och gröna jobb?

Vi är många som älskar Hästa gård och har hoppet kvar

Bonden Anders Ström från Bögs gård har det senaste året i mindre skala odlat korn, solrosor och låtit några kor beta på markerna. I år kommer ett fyrtiotal kor att finnas på Hästa och hjälpa till att återställa åkermarken. Men det tar tid för det finns hur mycket rötter som helst och att odla spannmål går inte just nu säger Anders Ström till Mitt i 2024. 

Det är tragiskt att så mycket tid har förlorats!

Men vi är många som älskar Hästa gård och har hoppet kvar. Vi hoppas på ett förvekligande av visioner och idéer i samklang med dagens krav på ekologiskt närodlat, matförsörjning, socialt hållbara mötesplatser, forskning samt inkludering som motverkar det utanförskap som många på Järvafältet känner.

Anita Karp, aktivist, boende i Akalla
Anne-Marie Grave, Miljöpartiets mångfaldsgrupp

Print Friendly, PDF & Email