Corona och klimatkrisen visar hur sårbart samhället är och att den inhemska matproduktionen måste öka. Hälften av vår mat produceras utomlands. Samtidigt ligger världens största urbana ekologiska jordbruk – Hästa Gård – outnyttjat mitt i Järva!

Mariam Jallow Tholozan har bott i Järvaområdet sedan 2011, först i Rinkeby-Kista och nu i Spånga-Tensta. Tillsammans med några aktivister har hon varit med att skapa gruppen Grönt Initiativ.

– Att inte förvalta jorden för framtida generationer utgör ett brott både mot Klimatlagen och Miljöbalken, säger hon. Klimatlagen ska se till att regeringens politik utgår ifrån klimatmålen, och Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling för att säkra en hälsosam och god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Annons:
Annons:

Jag har fyra barn och de är värda en framtid

Tidigare hade Mariam högt förtroende för att våra vanliga institutioner skulle nå 1.5 graders målet, men Greta fick henne att inse hur långt ifrån Sverige är att göra det, och att det är bråttom och behövs demonstrationer och civil olydnad.
– Jag har fyra barn och tänker på att de är värda en framtid. Jag vill inte vara en del av problemet, utan en del av lösningen.

Marken utnyttjas inte samtidigt som vi befinner oss i en klimatkris!

Coronapandemin bevisar att det går att omedelbart påverka våra flygvanor, köpvanor och vårt oljeberoende. Men eftersom pandemin också gör stora demonstrationer omöjliga just nu kändes det helt rätt att göra något praktiskt. När hon tänkte på Hästa Gård, som är så unikt, stod det klart att det var där hon skulle arbeta för en förändring.
– Gården förfaller och marken utnyttjas inte till sin fulla potential samtidigt som vi befinner oss i en klimatkris!

Nu har gruppen gjort en symbolisk odling i Hästa och byggt ett litet minihus på hjul för skydd mot regn och förvaring av redskap.

Peabs personal har förstört odlingarna

Tyvärr har initiativtagarna stött på stora problem vid Hästa gård. Peabs personal har fraktat bort det lilla huset till okänd plats och förstört odlingarna.
– Zuccini, rödbetor, solros och ärtplantor som tagit flera veckor att förkultivera, blev nu förstörda på några sekunder. Man kan ifrågasätta om detta ingår i uppdraget från Stockholm stad.

Grönt Initiativ har nu begärt ett möte med polis, Peab och högt uppsatta och ansvariga inom staden.
– Vi skulle gärna se er som våra allierade i kampen för en omställning. Vi har förstått att hållbarhet också är något som ni prioriterar i ert samhällsbyggande, står det bland annat i inbjudan.

Anita Karp
Bilder: Esther Hauer

Fakta
Grönt Initiativ Eko

Världens största urbana ekologiska jordbruk ligger outnyttjat vid Järva.
Hästa gård är en herrgård på Järvafältet i Spånga socken. Gården omfattar 240 hektar mark. Sedan 2017 har ogräset tillåtits växa och matats till hästar. Marken skulle kunna nyttjas bättre och producera närodlade ekologiska grönsaker.
I området runt gården bor mer än 60 000 människor från 60 länder, många med kunskaper och erfarenheter av odling och andra kunskaper relaterade till ”gröna jobb”. Låt marken komma alla dessa människor till del.
I Järva lider många människor av brist på sysselsättning, ungdomar såväl som vuxna. Att bruka mark gemensamt ökar människors ansvarskänsla och delaktighet. Stadsodling skapar också ett ekologiskt lärande där man, förutom att odla, lär sig ekosystemet, vikten av biologisk mångfald, om staden och om politik. Det kan bidra till ett större engagemang i miljöfrågor.
Corona och klimatkrisen har visat oss hur sårbara vi är och att den inhemska matproduktionen måste öka. Hälften av vår mat produceras utomlands.
Nu är det ultimata tillfället att bättre utnyttja vår gemensamma mark. Möjliggör lösningar för Järvaborna att bruka marken vid Järva!

Mariam Jallow Tholozan t.v. tillsammans med två odlare.
Print Friendly, PDF & Email