HJULSTA • TENSTA • RINKEBY • KISTA • HUSBY • AKALLA

Category archive

Krönika

Konsumentkrönika i coronans tid

Krönika

Nu i coronatider känner jag mig ibland helt maktlös. Men för oss konsumenter finns det ändå flera olika saker vi kan göra för att inte tappa makten över vår privatekonomi.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Det sista vi behöver är ett försvagat civilsamhälle

Krönika

Behöver jag påminna om att FN:s barnkonvention har blivit svensk lag och att vi ska värna om barn och allt som handlar om dem? Den här krönikan handlar om fördelningen av föreningsbidrag i Rinkeby-Kista.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Kvinnorna bär oss genom krisen

Krönika

Statistiken visar att fler män än kvinnor blivit allvarligt sjuka av coronaviruset och dödligheten är högre bland män. Ändå är det kvinnorna som drabbas hårdast av pandemin. Kvinnor i världen, kvinnor i Sverige och kvinnor i Järva.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Jag tänkte faktiskt prata om ett annat virus

Krönika

Jag vet ärligt talat inte om hysterin är befogad. Om den står i proportion till vad som faktiskt händer. Men hysterin finns där, och måste förhållas till.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Hellre lika villkor i livet än affischer

Krönika

Stockholm stad och Region Stockholm har startat en affischkampanj i Järva om hur de boende skyddar sig mot Coronaviruset. Det är bra, men vi saknar inte information. Vi har andra problem.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Samhället måste enas mot pandemin – inte splittras

Krönika

SVT och Aftonbladet har  skrivit att sex personer av de 15 som dog i sviterna av Cronaviruset är svensksomalier. Mediernas utpekande av somalier är stigmatiserande, generaliserande och fördomsfullt.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Jag tillhör dem som ska hålla sig undan

Krönika

De äldre, dit jag hör, skall hålla sig undan. I gengäld får de en mängd erbjudanden om hjälp med sådant de inte själva kan, får eller bör göra, som det här med att handla mat. Olika slags vård- och tandläkartider avbokas.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Respektera mig som den jag är

Krönika

Det finns många “sanningar” om muslimska kvinnor som bär slöja. Den vanligaste är att “den muslimska kvinnan är förtryckt”. Det är en “sanning” som upprepas i svenska media, gång efter gång.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Är verkligen lösningen fler poliser?

Krönika

Jag befann mig på jobbet när jag hörde en rätt så intensiv konversation mellan två kollegor. Konversationen handlade om något i stil med att det behövdes mer resurser till polis och ökad polisnärvaro i landet.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

1 2 3 8
Gå till Toppmeny