Bild på medelålders blond kvinna som vilar huvudet i handen.

På senaste mötet i Järva stadsdelsnämnd slogs fast att förvaltningen ska inleda ett närmare samarbete med föreningarna. Jag undrar, är det verkligen bra?

Beslutet lyder: Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med förslag på hur nämnden och det lokala föreningslivet kan samarbeta för utökade öppna aktiviteter för barn och unga under sommarlov, höst- och jullov.

Den där meningen säger det mesta. Det är förvaltningen som ska komma med förslag hur samarbetet med föreningslivet ska se ut. Föreningslivet blir passiva mottagare av det förvaltningen anser behövs göras. Ett förödande sätt att se på medborgare och föreningar.

Annons:

När moderaterna styr en borgerlig majoritet vill de skära ned det kommunala ansvaret för allt annat än det de kallar kärnverksamheten. Nämndens tidigare ordförande är tydlig med att han inte tycker att vuxna människors fritid ska finansieras av skattemedel. För moderaterna är en av deras trossatser att det alltid är bra att sänka skatten. Så de ser gärna att kommunal verksamhet tas över i privat regi, så gärna att till och med föreningslivet kan få en slant för att göra något vettigt. Och om de vill ha några röster alls i Järva måste de ju hålla sig väl med föreningarna.

Nåde den som gör fel

Socialdemokraterna, som dominerar röd-gröna styren, har sina rötter i folkrörelser och föreningar. De anser (fortfarande) att föreningsbidrag är våra gemensamma pengar och ska delas ut till civilsamhället. Men de litar inte på föreningarnas egen kraft, de vill styra och kontrollera allt. Och de är rädda för kritik om någon inte använder pengarna på rätt sätt. Därför utvecklas rigorösa regler för hur pengarna ska ansökas, fördelas, användas och redovisas. Nåde den som gör fel. När det gäller hård kontroll av föreningslivet får de alltid stöd av de borgerliga partierna.

Förvaltningen, där de allra flesta är tjänstemän som varken bor i området eller har någon närmare relation till föreningarnas verklighet, vill att allt väsentligt ska göras av just tjänstemän. Inte av invånarna själva. Föreningslivet ska på sin höjd sprida information om kommunens verksamheter och framför allt mobilisera folk dit. Föreningarnas egna initiativ kontrolleras rigoröst och kopieras om de är framgångsrika.

De tror att alla är extremister, islamister, klanmedlemmar och/eller kriminella

Det alla har gemensamt – borgerliga majoriteter, röd-gröna styren och förvaltningen – är att ingen av dem litar på medborgarna. De verkar vara rädda för dem. (Och det tror jag inte är något typiskt för Järva, utan gäller många områden, särskilt de som brukar kallas utsatta.) Det är som om de tror att alla är extremister, islamister, klanmedlemmar och/eller kriminella. Därför måste de kontrolleras, in i minsta kommatecken. Det är en olycklig utveckling.

Det kommer att leda till att medborgarna måste bygga egna strukturer, bygga det parallellsamhälle som många menar redan finns och alla fruktar.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email