Somalisk man i kavaj och skjorta.

Järvaveckans VD Ahmed Abdirahman sade i SVT att resultaten av deras undersökningar visar att medborgare i invandrartäta områden vill ha den diskriminerande och apartheidliknande lagstiftning som kallas för visitationszoner. Det stämmer inte.

De skriver att medborgare med utländsk härkomst vill ha längre straff, visitationszoner och mer kameraövervakning. Det verkar som om vi som bor i förorterna har samma inställning som Tidöpartierna och att 46 procent är positiva till diskriminerande lagstiftning. Vi ifrågasätter deras statistik, deras resultat verkar inte vara tillförlitliga.

Vi som tillhör civilsamhället och bor här i förorterna bekämpar kriminalitet utan att få några resurser, varken från regeringen, regionen eller kommunen. Föräldrar bedriver frivillig nattvandring, för att träffa och ge råd till ungdomar som är ute sent om nätterna. Vi bedriver läxhjälp och ser till att barnen klarar sina läxor. Vi ordnar träffar för barn, ungdomar och kvinnor.

Annons:

Ahmed Abdirahman uppger att gängkriminaliteten drabbar individer med utländsk härkomst hårdare, detta stämmer inte riktigt heller. Under det senaste året har det gängrelaterade våldet drabbat även radhus- och villaområden överallt i landet.

Att genomföra visitationszoner strider mot rättsstatens principer

Att genomföra visitationszoner strider mot rättsstatens principer och EU:s konstitution, som utgår ifrån att alla medborgare ska behandlas lika inför lagen, oavsett hudfärg och etnisk tillhörighet.

Detta innebär också att alla åtnjuter lika skydd enligt lagen och förhindrar att regeringar godtyckligt utnyttjar maktan genom att utfärda särskilda lagstiftningar mot etniska grupper. Därför majoriteten av förortsborna är emot de appartheid liknande lagstiftning.

Du pekade på att fattigdomen är orsaken till gängkriminaliteten, och jag håller med om det. Det är socioekonomiska svårigheter, segregation och en snedvriden rekrytering på arbetsmarknaden som är orsaken till kriminalitet. Många forskare har slagit fast detta, till exempel den amerikanske kriminologen Travis Hirschi. Han visade vad det var som som gjorde att en person inte blir kriminell. Han menade att orsaken fanns i graden av integration av den enskilda individen i samhället. Det handlar om relationer till exempelvis skola, föräldrar och kamrater. Om individen har utbildning och/eller arbete, är delaktig i föreningsliv och om man litar på samhället. När dessa band bryts eller försvagas uppstår risken för kriminalitet.

Järvaveckan är numera enbart för politiker och lobbyister

Järvaveckan är numera enbart för politiker och lobbyister, som vill visa upp sig här i förorten. De kom hit för att värva röster under valrörelsen, och snart blir det EU-val, då kommer de tillbaka igen. För att sedan försvinna för gott.

Kahin Ahmed

Print Friendly, PDF & Email