Ett av husen på Hästa gård som har fått nytt tak
Ett av husen på Hästa gård som har fått nytt tak

Arbetet med upprustningen av Hästa gård har varit en lång process och projektet väntas inte bli färdigt förrän årsskiftet 2025–2026.
– Jag tror inte att processen går fortare än så, men självklart vill vi bli klara tidigare för Järvabornas skull, säger Bodil Hammarberg, handläggare för projektet Hästa gård.

En äldre kvnna står framför Hästa gård.
Bodil Hammarberg

Beslutet om att renovera Hästa gård togs för ett par år sedan, men än så länge har inte mycket hänt. Tanken är att gården ska bli en mötesplats för medborgarna där både djur och café ska finnas. Handläggaren för projektet, Bodil Hammarberg, menar dock att arbetet varit i gång sedan en tid tillbaka.

– Arbetet med upprustningen av Hästa gård har inte stagnerat, utan processen har varit i full gång sedan 2021, och vi arbetar med ett uppdrag i taget. Att budgeten inte använts tidigare beror på att man inte valt att prioritera detta projekt förrän nu, säger hon.

Annons:

Bodil säger att den tidigare budgeten på 45 miljoner för Hästa gård inte längre är aktuell och att projektet i stället fått sex miljoner för 2024. De ska främst rusta upp de kulturklassade byggnaderna, alltså de som Stadsmuséet ansett vara värda att bevara ur kultur- och miljösynpunkt.

Upprustningen har redan påbörjats av en del byggnader berättar Bodil.
– Vi ska rusta upp den stora ladan som ligger mittemot Akallalänken, och den har redan fått ett nytt tak. Vi ska även byta ut all panel och alla dörrar. Sedan handlar det om att titta på den utvändiga elen och alla ledningar som hänger där. Just nu diskuterar vi även om vi ska fortsätta upprustningen av huvudbyggnaden som också har fått ett nytt tak.

Huvudbyggnaden på Hästa gård
Huvudbyggnaden på Hästa gård

Just nu pågår diskussioner om hur gården ska organiseras och vilka aktiviteter som ska prioriteras. En möjlig lösning är att utveckla det befintliga samarbetet med Bögs gård i Sollentuna och Anders Ström som är underentreprenör för Grön stad.

– Politikerna säger att de vill ha en caféverksamhet på gården, och vi ska försöka bli färdiga med den till årsskiftet 2025–2026. Realistiskt tror vi dock att det kan bli klart till våren 2026, men politiken är otålig, säger Bodil.

Det kommer dock dröja ett tag innan verksamheten på Hästa gård är i full gång.
– Full verksamhet kommer inte finnas förrän 2026, utan gården behöver utvecklas över tid. Vi behöver få dit en verksamhetsutövare, och även någon som tar ansvar för att hitta lämpliga hyresgäster i samarbete med Stockholms stad, säger hon.

Suleiman Ibrahim

Kor på Hästa gård
Print Friendly, PDF & Email