Mötesklubba

Imorgon, torsdag, är det dags för månadens sammanträde i stadsdelsnämnden, denna gång i Folkets Husby. Den öppna delen av mötet börjar 18.00, då blir det tillfälle att ställa frågor till politiker och tjänstemän.

En av punkterna behandlar beslutet från tidigare sammanträde att nämnden och det lokala föreningslivet ska samarbeta för fler öppna aktiviteter för barn och unga under skolloven. Förvaltningen föreslår att förvaltningens fritidsverksamhet ”upphandlar lämpliga aktiviteter som kompletterar förvaltningens program- och aktivitetsutbud” från idrottsföreningar och andra föreningar med erfarenhet av att bedriva fritidsverksamhet för barn och unga i Järva.

Medborgarförslaget som ville ha ett utegym i Husby gård godkändes och nu föreslås att en medborgarbudget används för att göra invånarna mer delaktiga i utformningen av utegymmet. Det blir ett pilotprojekt, som kan ge erfarenheter för liknande framtida projekt.

Annons:

Hela dagordningen och kallelsen finns här.

Print Friendly, PDF & Email