Kan odling på Järvafältet inspireras av Göteborg?

Artikel/Nyheter

 – Det är inte bara själva matproduktionen från odling som gynnar staden, man får även andra samhälleliga effekter, säger Martin Berg på fastighetskontoret i Göteborg.

– Vi jobbar med allt från odlingslådor till flera hektar. Staden har ett fyrtiotal odlingsområden, och dessutom omkring 25 stadsodlingar eftersom vi på sikt vill att antalet lokala matproducenter i området ska öka.

Göteborgs kommun äger bland annat 3000 hektar jordbruksmark

Stadsodlingarna riktar sig till olika personer beroende på skala, men Göteborgs kommun äger bland annat 3000 hektar jordbruksmark.

– 2012 gav politiken fastighetskontoret uppdraget att skapa flera möjligheter för göteborgarna att odla i staden, samt att öka mängden lokalt odlad mat. Sedan dess har tjänstepersoner format uppdraget.

Bland annat har man startat upp testodlingar för att möjliggöra för intresserade att prova på hur det skulle vara att driva en odling.
– Vi ser det långsiktigt och det är olika vad som är fördelaktigt att odla, men att slippa transportera grönsaker kan på sikt gagna staden i stort.

Martin Berg anser att lönsamheten absolut måste utvecklas.
 – Men vi ser det som en schweizisk armékniv, något som ger oss många verktyg. Exempelvis så skapas besöksmål, en grönare stad, bättre hälsa, och vi får nya svenskar i arbete.

Vi skulle vilja att forskare hjälpte oss att mäta produktionen och utveckla hållbara affärsmodeller

Till exempel så har flyktingar från Syrien arrenderat växthus och börjat odla. Det finns även en modellodling, som skolor får ta del av där man visar hur man gör. Men Martin förklarar att det kan vara lite farligt att sätta upp för tydliga mål.
– Man måste vara ödmjuk inför att sådant här tar tid. Vi skulle därför vilja att forskare engagerade sig och hjälpte oss att mäta produktionen och utveckla hållbara affärsmodeller.

Martin Berg menar att odlingsfrågan är lite knepig och han tillägger:
– Det är svårt att komma runt den ekonomiska aspekten, och det är många intressen som tävlar om utrymmena i staden. Därför kommer produktionen behöva ske både i staden och på landsbygden. Men vi kommer oavsett behöva producera mer på hemmaplan än vad som görs idag, det är helt enkelt inte hållbart så som det ser ut nu.

Arvid Hellström

Läs också Grönt initiativ vill ta kampen om Hästa gård

Print Friendly, PDF & Email