EU-kommissionen begär att Sverige tar emot och vårdar svårt sjuka patienter från Gaza. Vi är inte nöjda med hur regeringen har hanterat kriget mot Gaza. När regeringen drog in stödet till UNWRA var det ett stort svek mot alla i akut nöd. Sveriges regering borde agerat som Norges och inte dragit in det stödet. Det indragna stödet blev en kollektiv bestraffning. 

Annons:


Idag är de flesta sjukhusen i Gaza sönderbombade och de som lider mest av detta är kvinnor och barn. Gaza är det farligaste stället att vara kvinna på. Många kvinnor föder utan smärtlindring. Kvinnor får gå kilometer för att få tag i vatten. Gaza klarar inte längre att vårda sjuka och skadade. Kvinnorna och barnen har inte något med det här kriget att göra men blir ändå mest drabbade. 
 
Alla kvinnor i världen borde beröras av det här. Kvinnor i Gaza förnekas de mest grundläggande rättigheterna. Det minsta svenska regeringen borde göra är att svara ja till att ta emot skadade från Gaza. Det skulle vara en bra början men självklart inte tillräckligt. 

Nimo Salah, Fadumo Igaal, Suad Suleiman, Leyla Abukar, Abeba Hebreiska, Fadumo Mohamed, Roma Gebreyohannes 
 

Print Friendly, PDF & Email