En tjej i badmössa i bassängen.

Att kunna simma är en livförsäkring. Idag ser vi att simkunnigheten bland barnen i Stockholms ytterstad är lägre jämfört med i innerstaden. Vi vill se till att alla barn, oavsett var man växer upp, lär sig att simma. Att kunna simma ska inte vara en klassfråga. 

Ökad och jämlik simkunnighet är en prioriterad fråga för det rödgröna styret. Flera åtgärder har införts, bland annat sänkningen av simskoleavgiften för den kommunala simskolan i ytterstaden. Fram till 2025 bygger vi också ut den kommunala simskolan med fler tider så att fler får möjlighet att lära sig att simma. Utöver detta stärker vi upp vattenvaneträningen för förskolebarn på bland annat Järvabadet. En viktig verksamhet som gett goda resultat och som görs tillsammans med föreningslivet.  

Våra satsningar på ökad simkunnighet ska utformas så effektivt som möjligt

Annons:
Annons:

Arbetet som Stockholms simföreningar gör för att lära barn och vuxna att simma och simidrotta är livsviktigt. När föreningarna lyfte sin oro över hur sänkningen av den kommunala simskoleavgiften skulle påverka deras verksamhet agerade vi direkt. I samband med att beslutet om sänkningen fattades förra året uppdrog vi åt idrottsförvaltningen att utvärdera satsningen, samt titta på hur kommunen kan bli bättre på att inkludera föreningslivet och stärka övergången från den kommunala verksamheten till föreningslivet.

I mars i år uppdrog vi dessutom åt idrottsnämnden att utvidga utvärderingen för att få ett helhetsgrepp om simkunnigheten i staden. Våra satsningar på ökad simkunnighet ska utformas så effektivt som möjligt. Att få fler barn och unga att idrotta är också en prioriterad fråga för oss och det är viktigt att fler blir aktiva i föreningsverksamheten.

Stödet till familjer finns kvar i samma utformning som tidigare

Debattörerna antyder att vi skulle ha tagit bort de riktade subventionerna för hushåll med låga inkomster och att resurser för att skolor ska kunna bedriva simundervisning skulle försvunnit. Detta stämmer inte. Stödet till familjer finns kvar i samma utformning som tidigare och har höjts i takt med prisutvecklingen i samhället. Avgiftssänkningarna i ytterstaden kommer att nå fler barnfamiljer än vad vi gör med enbart de inkomstprövade subventionerna. Det behövs fler insatser för att öka simkunnigheten, inte färre. Även det nära samarbetet med skolorna finns också kvar och har intensifierats. Det är förvånande att oppositionen låter påstå att de här satsningarna inte görs.

Centerpartiet står kvar i samma ruta som när man styrde idrotten förra mandatperioden och att de vill dra tillbaka vår sänkning av simskolekostnaden är anmärkningsvärt. Många barnfamiljer kämpar med ekonomin, speciellt familjer i ytterstaden. Att då vilja höja kostnaden för deras simskola skulle direkt slå mot barnens möjlighet att gå i simskola. Hur det skulle bidra till att jämna ut skillnaderna i simkunnighet bland barn i har vi mycket svårt att se. 

Simkunnigheten är en rättighet för alla

I förlängningen är frågan om simkunnighet en fråga om liv eller död och får inte bli en klassfråga. För oss i det rödgröna styret är simkunnigheten en rättighet för alla, oavsett var i Stockholm man bor.  

Maria-Elsa Salvo (S) idrottsnämndens ordförande
Elvir Kazinic (S) gruppledare i Järva stadsdelsnämnd
Lisa Carlsson (S) ordförande i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Stephan Guiance (S) ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd
Joseph Zamani (S), gruppledare i Farsta stadsdelsnämnd

Print Friendly, PDF & Email