demonstranter med plakat emot könsstympning

Varje fredag klockan 16 har organisationen Kvinnostrejk demonstration på Medborgarplatsen i Stockholm. Denna fredag hade Existera lånat en del av tiden för att informera om att Gambias parlament gett som förslag att lagen med förbud mot kvinnlig omskärelse ska upphöra.

Existera är en ideell förening som ger stöd till kvinnor som blivit utsatta för könsstympning och de arbetar för att motverka att fler flickor utsätts. Flera organisationer hade representanter på plats och de framförde sina åsikter angående könsstympning, vilket redan har spridit sig till gambisk media.

– Det är en mycket oroande signal om Gambia tillåter könsstympning och går helt emot gällande internationella barn- och kvinnokonventioner. Vi arbetar bland annat för att hjälpa offer för könsstympning, sade Ulrika Grandin som är verksamhetschef på UN Women Sverige.

Annons:
Annons:

Nationalförsamlingen röstade för att upphäva förbudet

På plats fanns även Barnombudsmannen Juno Blom.
– Jag har mött så många flickor som utsatts för detta. De har saknat stöd från vuxna som inte sett deras lidande, ensamhet och utsatthet och inte velat veta vad flickorna varit med om. Vi tycker att det är oerhört allvarligt om Gambia river upp sin lag mot förbudet och åter börjar tillåta könsstympning, sade hon.

Även organisationen ActionAid var med på Medis. De arbetar för att bekämpa fattigdom och orättvisor, med speciellt fokus på kvinnor och flickor för att stärka deras rättigheter. De finns i 46 länder och har haft verksamhet i Sverige sedan 2006.
– I Sverige jobbar vi med utbildning genom workshops och samarbete med andra organisationer. Detta är både för flickor som är i riskgruppen, för vårdpersonal och andra berörda. I Sverige finns ungefär 13000-23000 flickor som befinner sig i riskzonen för att bli könsstympade. Ingreppen sker ofta under resor utomlands under skollov, men det förekommer också att det görs i Sverige i största hemlighet och utan bedövning, sade Jennifer Vidmo, generalsekreterare för ActionAid Sverige.

I Dagens Nyheter skrev nyligen journalisten och författaren Amat Levin en krönika om könsstympning i Gambia. Sedan åtta år är det förbud mot detta men häromveckan röstade landets nationalförsamling för att upphäva det. Det är flest män som sitter i nationalförsamlingen. Landets unga befolkning kommer inte att ge sig för denna historiska tillbakagång, skriver Levin.

Existera har träffar två gånger per vecka i Husby

Luul Jama, grundare och verksamhetschef för Existera, har belönats flerfaldigt för sitt arbete med att skapa förändring och medvetenhet kring könsstympning och kvinnors hälsa.
– Vi har sett många negativa effekter av könsstympning. De utsatta kan råka ut för blodförlust, infektioner och skador på intilliggande organ. Ingreppet är ett sätt för männen att ha kontroll över kvinnan. Vi accepterar inte detta och vill sprida informationen. Om Gambia tillåter detta igen är det en återgång till den patriarkala dominansen, sade hon.

Luul Jama berättade även att Existera har träffar två gånger per vecka i Husby där de diskuterar och utbildar om kvinnlig hälsa. Träffarna brukar vara välbesökta. På tisdagar ses de mellan klockan 14–16 och på onsdagar mellan klockan 15.45-17.45.

En på plats som talade för Kambi Association var Aji.
– Vi har verksamhet i Stockholms södra förorter och vänder oss till barn och ungdomar med anknytning till Gambia. Flera av deltagarna har kvinnor i sin närhet som är könsstympade. De har sett effekter som svåra smärtor, inflammationer och PTSD. Att åter tillåta könsstympning i Gambia skulle kännas som ett steg mot att införa sharialagar. Det finns motståndare bland imamer i Gambia mot könsstympning, sade hon.

Inom ett par månader kommer beslutet om det blir tillåtet eller fortsatt förbud mot kvinnlig könsstympning i Gambia att presenteras.

Monica Jansson

Organisationer som kan ge råd och stöd till den som är i riskzonen eller som redan utsatts för kvinnlig könsstympning:
Existera
ActionAid Sverige
Barnombudsmannen
UN Women Sverige

Print Friendly, PDF & Email