HJULSTA • TENSTA • RINKEBY • KISTA • HUSBY • AKALLA

Category archive

Debatt - page 2

Låt den idéburna sektorn ordna jobb

Debatt

Vi är många som arbetar i den idéburna sektorn, där de arbetsintegrerade sociala företagen (ASF) finns. Vi står nu beredda att ta vårt samhällsansvar för den målgrupp arbetslösa vi främst arbetar med.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Tänk om det istället hade hänt i Danderyd?

Debatt/Insändare

Idag används diskursen kring det dödliga våldet i våra områden bland annat för att locka till sig fler väljare, eller i syfte att få fler klick på sin nyhetssajt. När vi får möjligheten att föra en dialog med våra politiker kommer majoriteten av partierna tala om lösningar i form av strängare straff och mer övervakning.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Faran inte över när det gäller 1177

Debatt

Vi blev lättade av beskedet att Kry inte får köpa 1177 Vårdguiden, men faran är inte över. Vänsterpartiet kräver en granskning av moderaternas och Region Stockholms relation till den multinationella vårdjätten Kry. 

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Ett beslut som skapar oro i föreningslivet på Norra Järva

Debatt

Beslutet i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd att inte förlänga samarbetet med Folkets Husby skapar oro i föreningslivet på Norra Järva.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Varför väljer S att angripa väl fungerande muslimska friskolor?

Debatt

En jämlik skola som fostrar barn, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, är något som alla önskar och bör arbeta för. Socialdemokraterna har dock misslyckats med att säkerställa detta i Järva. Med facit i hand kan vi konstatera att de sämsta skolorna i Järva är kommunala.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Våga ta snacket som förälder – porrfilter är ingen lösning

Debatt

Till dig som är förälder och oroar dig för ditt barns internetanvändning.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Ingen ska behöva dö på jobbet

Debatt

Ett av de samtal här i Järva som berört mig allra mest är när jag pratade med byggnadsarbetare från Husby. De hade inte fått sin lön på flera månader och hade dessutom tvingats jobba utan skyddskläder i asbest. Något som är förbudet i lag sedan 1980-talet. Detta var för ett par år sedan och inspektionerna på arbetsplatser var få.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Ojämlik snöröjning påverkar personer med funktionsnedsättning

Debatt

En fråga som inställer sig när vi rör oss på Stockholms gator är om det är meningen att allmänheten ska ta sig fram på isgator med skridskor på fötterna eller med medar på sina rullstolar?

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Kadir Kasirga (s) svarar Al-Azharskolans föräldraråd

Debatt

I skolan läggs grunden för resten av livet. Ett av de viktigaste uppdragen för politiken är att säkerställa att vi har en jämlik skola. Alla elever ska vara trygga i att utbildningen ger kunskaper baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Kan vi tala om den politiska majoritetens haveri på Järva?

Debatt

Järva är ett område som är ett av de mest drabbade av socioekonomiska svårigheter, social utslagning och konsekvenserna av covid, i Sverige. Det vore rimligt att anta att politiker på Järva oavsett partitillhörighet, borde vara ganska eniga om behovet av att satsa på social verksamhet som bidrar till trygghet, där barn, unga och unga vuxna har möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Gå till Toppmeny