HJULSTA • TENSTA • RINKEBY • KISTA • HUSBY • AKALLA

Category archive

Debatt - page 2

Lyssna på ungdomarnas åsikter

Debatt

När politiker inte inkluderar de grupper i samhället, som påverkas av ett politiskt beslut, skapar de ett utanförskap. Ett utanförskap som alla politiker säger att de arbetar mot. Handlingar talar tydligare än ord.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

BLM Sweden och andra aktörer: H&M måste bättra sig!

Debatt

Var går gränsen? H&M och politikernas gullande med rasistiska kapitalister är en skam för Sverige och ett hån mot oss som sliter.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Ta tillvara ungdomarnas engagemang

Debatt

Just nu pågår en översyn avseende träffpunkter som Ungdomens hus och Reactor av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. En översyn som väcker engagemang hos de ungdomarna som deltar i verksamheten. Som forskare inom området skola, fritid och ungdomar kan vi inte annat än imponeras när ungdomar engagerar sig i frågor som rör deras liv och rättigheter.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Stadsdelen bör se över sina planer att lägga ner mötesplatserna

Debatt

Det är med oro Rädda Barnen tar emot information om hur processen med mötesplatser för unga 16-19 år i Rinkeby-Kista har hanterats.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Förtäta inte Husby – vi vill ha en demokratisk dialog

Debatt/Föreningsliv

Det är bra att vi husbybor har lyckats förhindra de väg- och bostadsbyggen som föreslagits längs hela Husbys gröna kant till Järvafältet, och i stället bygga längs Hanstavägen. Men den mycket illa planerade och extrema förtätning av Husby Centrum som staden fortfarande tänker genomföra lider av ett enormt demokratiskt underskott.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Vad gör de styrande politikerna för Järva?

Debatt

De senaste månadernas skjutningar runt Järva har inte gått någon Järvabo förbi. Vårt område har utsatts för stora påfrestningar och det har skapat mycket sorg, oro och frustration. Men ändå lyser de styrande politikerna med sin frånvaro.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Hur ser de ansvariga för kollektivtrafiken på resenärerna?

Debatt

 Lokaltrafik är till för att invånarna ska kunna resa, men utifrån det språk som både SL och trafikregionrådet Kristoffer Tamsons använder verkar de snarast anse att de resande är parasiter på systemet. De som inte kan blippa sina kort kallas plankare, som om de med flit undviker att köpa biljetten, och sägs “fuskåka”.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Dousa slår rekord i odemokratiskt förfarande

Debatt

Ordföranden i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Benjamin Dousa, M, har gått ut och kritiserat lokala tjänstemän offentligt och verkställt beslut innan de klubbats i nämnden. Är Dousas agerande förenligt med Järvabornas förväntningar om hur demokratiska processer ska genomföras?

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Vilken nytta gör polisen i förskolan?

Debatt/Insändare

Polisen i Järva ska börja jobba mot nyrekryteringen av kriminella i förskolan, rapporterar media. Ska polisen börja stoppa sexåringar och ställa dem mot väggen för muddring? 

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Anlägg fler kolonilotter i Järva

Debatt

Trots det växande intresset för växter och odling så har Stockholms stad inte tagit några direkta initiativ för att utöka odlingsmöjligheterna för alla hundratusentals stockholmare som bor i lägenhet och inte kan ägna sig åt odling i större skala. Det är synd och något som borde åtgärdas.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

1 2 3 4 8
Gå till Toppmeny