Bildmontage: Nyhetsbyrån Järva

Mycket i Järva går just nu åt rätt håll. Men Järva är fortfarande den stadsdel i Stockholm där behoven är som störst. Därför genomför Stockholms rödgröna styre flera konkreta åtgärder under år 2024 inom ramen för vår satsning Fokus Järva.

Nyligen har vi berättat att vi i Rinkebydalen och Spångadalen vill bygga cirka tusen nya bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter, och att ungefär tvåhundra av dessa ska vara radhus. Reaktionerna från oppositionen lät inte vänta på sig. Moderaternas Dennis Wedin skriver på plattformen X att ”Stockholms traditionella villaområden är hotade”. Sverigedemokraternas Gabriel Kroon säger till Bulletin: ”Lösningen på segregationen är inte att låta Rinkeby breda ut sig.” På klassiskt högermanér förespråkas att områdena ska vara åtskilda.

Vi i Stockholms rödgröna styre kommer aldrig att acceptera ett segregerat och uppdelat samhälle. Vår huvudstad ska berikas, förbli rik på grönområden, och göras starkare av den mångfald som finns här. Vår stad ska hålla ihop.

Annons:
Annons:

Det finns ett par oklarheter och missförstånd i de reaktioner som publicerats

Men det finns ett par oklarheter och missförstånd i de reaktioner som publicerats om utvecklingsprojektet i Södra Järva.

1. Processen är i ett mycket tidigt skede. När vi kommit lite längre ska vi naturligtvis via återkommande dialoger föra samtal med invånare och föreningar om hur området ska utformas. 

2. Vi ska stärka viktiga utflyktsdestinationer som Hästa gård och värna och satsa på grönytor som är viktiga för rekreation och gemenskap.

3. Rissneskogen ska bevaras i möjligaste mån. Vissa har tolkat det som att hela skogen ska huggas ner. Det stämmer inte. Den bebyggelse som kommer att prövas berör endast vissa områden i dess norra del. 

4. För att få en koppling till Bromstensdalen planeras en gång- och cykelväg genom skogen. Vi ska också undersöka möjligheten att pröva bebyggelse genom en överdäckning av södra delen av Rinkebysvängen.

Knutby bollplan är en otroligt viktig plats. Den ska förstärkas och rustas upp

5. Knutby bollplan är en otroligt viktig plats. Den ska förstärkas och rustas upp. Vi har tidigare fattat beslut om en servicebyggnad med pentry och nya omklädningsrum. Genom stadsutvecklingen hoppas vi att vi kan göra ytterligare förstärkningar. 

6. I samband med utvecklingen av området kommer vi även att kunna bygga ett torg och en fantastisk lekplats med målet att även locka folk från andra delar av staden.

7. Genom att bygga radhus och lägenheter med fler rum gör vi området ännu mer attraktivt. Det kommer att leda tillökad handel, fler människor i arbete, utökad service, fler parker och förhoppningsvis fler idrottsytor.

8. Vi kommer att undersöka om en del av radhusen ska kunna upplåtas med hyresrätt för att göra det möjligt även för dem som saknar kapital att bo i radhus.

Om ett antal år kan människor jobba i världens högsta trähus i Kista, åka tvärbanan hem till radhuset i Rinkeby och på eftermiddagen ta med familjen för att gå till Tekniska museet i Tensta eller obehindrat ta sig ut på fältet på picknick eller promenad.

Det sägs att gräset är grönare på andra sidan, men i själva verket är gräset oftast grönare där du vattnar det. Därför kommer vi att fortsätta kämpa för konkreta resultat inom Fokus Järva där vi skapar mer jämlika och rättvisa förutsättningar för ett av Sveriges mest omdebatterade områden.

Anders Österberg (S), biträdande finansborgarråd och ordförande i exploateringsnämnden
Clara Lindblom (V), bostads- och fastighetsborgarråd
Martin Hansson (MP), gruppledare för partiets kommunfullmäktigegrupp

Print Friendly, PDF & Email