Jag hatar också segregationen och ojämlikheten eftersom jag hatar det utanförskap och den brottslighet som det för med sig. Men brottsligheten försvinner inte genom att bygga ihop områdena.

Det är andra medel som behövs för att komma till rätta med ojämlikheten. Jag blev inte glad när jag hörde att Rinkeby och Bromsten skulle byggas ihop på bekostnad av skogen. När jag såg planerna så blev jag otroligt tveksam.

Här försvinner den skog, som är Järvas mest använda skogsområde. Skogen, fotbollsplanen, kolonilotterna och en stor del av den unika ängen mellan Bromsten och Rinkeby, och i förlängningen mot Tensta, måste vi vara rädda om.

Annons:

Träden bidrar till biologisk mångfald genom att vara bostad och skafferi åt smådjur, fåglar, insekter, lavar och svampar. För oss människor är träd en del av stadens estetik och arkitektur. När vi är i en miljö där det finns träd minskar vår stress, vårt blodtryck sänks och vi får en bättre hälsa.

Så bevara Rinkebys och Bromstens träd!

Tomas Beer

Print Friendly, PDF & Email