Karta över Rinkebydalen och Spångadalen
Karta över områdena som kan komma att bebyggas. Bild: Stockholms stad

Nu vill den rödgröna majoriteten bygga 1 000 bostäder, varav 200 radhus, mellan stadsdelarna Rinkeby, Tensta och Bromsten. Även inom Rinkeby vill man förtäta. Staden söker nu efter ett byggbolag som ska ta fram nya planer för utbyggnaden och sedan få förtur på marken.

– Vi ska bygga bort den trångboddhet vi har i Järva, säger Karin Wanngård om planerna till DN.

Det finns en motsättning mellan att bevara de nuvarande grönområdena och att koppla samman stadsdelarna med hus och vägar. Mellan 2016 och 2020 togs ett förslag som kallades “Spångadalen” fram med bland annat flerbostadshus, radhus, vägar och en ny skola i syfte att integrera stadsdelarna Rinkeby, Tensta och Bromsten och möjliggöra nya bostäder.

Annons:

De flesta boende var emot ny bebyggelse och vägar i den nuvarande skogen

I samrådet var många positiva till ambitionerna att koppla ihop stadsdelarna, men flera remissinstanser och de flesta boende var emot ny bebyggelse och vägar i den nuvarande skogen. Den blågröna majoriteten i stadsbyggnadsnämnden beslutade sedan att stoppa planerna på en väg genom skogen och var även tveksamma till den tilltänkta nya vägen mellan Rinkeby och Tensta med hänvisning till naturvärden.

Bara byggplanerna för den del som ligger söder om skogen i Bromsten, kallad “Bromstensgluggen”, fortsatte. Både S och V motsatte sig stoppet och menade att det var viktigt att bygga ihop Rinkeby och Bromsten genom skogen.

Utvalt bolag ska få planera och bygga

När planerna nu återupptas ska inte staden utreda en egen lösning utan har utlyst en ansökningstävling. På bara en månad ska intresserade byggbolag ta fram ett översiktligt förslag som ska ersätta dem som utretts tidigare. I gengäld får det utvalda bolaget sedan önska vilken typ av bostäder det vill bygga och få förtur på mark att bygga på. I februari ska det beslutas vilket bolag som väljs.

Tillsammans med Stockholms stad ska bolaget sedan ta fram en “strukturskiss” för området, med fokus på social hållbarhet. Staden beskriver att de vill ha både flerbostadshus och radhus, kommersiella lokaler, kontor, en ny skola, idrottsanläggning, parker och vägar, vilket motsvarar de gamla planerna i programmet Spångadalen. Dessutom vill man hitta ytor att bygga mer på inom Rinkeby.

Än så änge är det oklart hur mycket grönområden som kommer bebyggas. I och med de förändringar som tidigare tillkommit har lönsamheten i projektet minskat. Staden skriver i sin inbjudan till byggbolagen att i princip all mark inom Rinkebydalen och södra Spångadalen kommer att behöva säljas för att de ska ha råd med projektet. I kartan för vilket område som avses är hela skogen mellan Rinkeby och Bromsten, samt området mellan Rinkeby och Tensta inringat.

Viktor Arnell

Flygbild över tidigare område för programmet Spångadalen
Flygbild över tidigare område för programmet Spångadalen. Bild: Stockholms stad
Print Friendly, PDF & Email