Foto: Alexander Assal

Jag skrev här om listan över ”utsatta områden”, att den inte har någonting med brottsbekämpning att göra. Istället stigmatiserar den orten och bidrar till segregation. Min fråga då – vad har listan för syfte?

Medierna var, med listan som källa, i total symbios med polismyndigheten i ett narrativ att nyanlända i områdena fört med sig vålds-och knarkkriminaliteten. Samma mönster när 1960-talets knarkvåg skylldes på svarta jazzmusiker.

Annons:

Första listan kom efter Husbykravallerna

Första listan kom efter Husbykravallerna för att skydda polisen mot kritik i medierna. 2017 avslöjade medier att polisen i Skåne hade registrerat alla romer, småbarn, åldringar och avlidna. Stor skandal och polisen dömdes! 2018 kom det fram i medierna att boende i Rosengård, som anonymt svarat kritiskt i en enkät, registrerades av polisen.

Fortsätter media att avslöja våra hemliga listor är det lika bra att vi släpper dem själva, tänkte säkert polisen. På åtta år har polisen släppt fem listor, senast 1 december 2023. En händelse stor som när artisterna till Mello släpps.

Efter mitt inlägg i Nyhetsbyrån Järva hörde tre medier av sig och bad om inlägg. Tillfälle att granska hur listan kommer till, tyckte jag, och skrev vad som här följer. Oj, vilken mejlväxling det blev. Ifrågasätta metoden bakom listan var ju att ifrågasätta mediernas narrativ om orten. Mest emot det var tidningen Journalisten. Listan är mediernas mest använda källa om orten, och en kritisk källgranskning borde vara en reflex hos varje journalist.

26 områden i Stockholm av årets 59, i Göteborg 8 och 4 i Södertälje

Vad utgör ett område på listan? Störst är Rinkeby/Tensta och minst är Sångvägen i Jakobsberg. Polisen ritar områdena för att få med största antal områden i varje stad och låta de stora kända stadsdelarna fronta. Från Södertälje figurerar jätteområdet Ronna/Geneta/Lina vid sidan av lilla Saltskog. Samma mönster i Göteborg och Botkyrka. 26 områden i Stockholm av årets 59, i Göteborg 8 och 4 i Södertälje.

Vad vilar listan på? Antalet muslimer i fallande ordning, inget annat. Rinkeby med 92,1 procent invånare med utländsk bakgrund i topp, sedan Hjällbo i Göteborg 90,5 procent, Tensta 89,1 procent, Husby 87,6 procent och Rosengård i Malmö 86 procent. Alla därifrån verkar Polisen betrakta som muslimer.

Om dessa samhällen skriver Polisen till regeringen:
”Läget akut… nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag… parallella samhällsstrukturer, extremism och hög koncentration av kriminella…”

Vilken metod bakom listan? Så här skriver Riksrevisionen:

Inför att denna lägesbild skulle tas fram fick varje polisregion möjlighet att föreslå områden som de ansåg var utsatta, genom att sammanställa ett så kallat områdesdokument för att ge en samlad bild av området. Områdesdokumenten kompletterades därefter med statistik från Säkerhetspolisen, Statistiska centralbyrån (SCB) och Kriminalvården. Samtliga föreslagna områden bedömdes utifrån tre kriterier: • de boendes benägenhet att delta i rättsprocessen • polisens möjlighet att utföra sitt uppdrag • eventuella parallella samhällsstrukturer.
Därutöver värderades varje område utifrån om det förekommer våldsbejakande religiös extremism i området och i så fall i vilken utsträckning. De områden som bedömdes uppfylla samtliga kriterier kategoriserades som särskilt utsatta.

Ett mäktigt och officiellt Sverige driver öppet ett guilt by association

Riksrevisionen kritiserar den metoden i sin granskning 2020: ”Inte fullt ut ändamålsenligt, brister i metoden, subjektiva skattningar, saknas rutiner för en enhetlig tillämpning, lokala tillämpningen varierar”. Och så vidare…

Polisen har motiverat varje lista. Första listan sades spegla områden där majoriteten plågades av kriminella minoriteter. Senare listor gjorde ”problemen synliga”. Justitieminister Strömmer i DN 231201: ”Sverige har fortsatt stora problem med utsatta områden”.

Orten är nu nationens inre fiende. Ett mäktigt och officiellt Sverige driver öppet ett guilt by association. Där muslimer dominerar ses kriminaliteten som en kulturetnisk tillhörighet. Borde inte medierna granska listan och skaffa sig pålitliga källor? Vad motiverar listan, tycker Polisen på Järva?

Karl-Gustav Köhler

Print Friendly, PDF & Email