Foto: Alexander Assal

Polisen släppte den 1 december 2023 sin lista över ”utsatta områden”, den femte på åtta år, deras julklapp till Jimmie, SD och andra rasister. Ett präktigt alibi för högerpopulism. Medierna är jättelyckliga och publicerar listan vid skjutningar. Lätt fixar de en rubrik av typen: ”Sveriges 10 farligaste områden” (TV4).

Järva är sedan starten ett ”särskilt område”. Polisen på sin hemsida: ”Ett särskilt område kännetecknas av en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen”. Vad menar polisen? Allmän, betyder det inte alla?

Polisen pekar svepande ut tonåringar och vuxna, stigmatiserar barn, kränker familjer och ensamstående mammor. Polisens förakt för deras integritet är både vardagsrasism och strukturell rasism. Därför har jag JO-anmält polisen (drnr 10246:2023) för listans existens.

Annons:

Listan ska bort! För vad har den med brottsbekämpning att göra?

Listan ska bort! För vad har den med brottsbekämpning att göra? Löser den brott? Utpekandet leder till misstro för polisen. Peka ut oss är alltså inte smart, ifall polisen vill ha vår hjälp.

I samhällen genom historien har de trygga borgarna velat veta var Satan bor. Förr i Stockholm bodde Satan på Mosebacke. Nu bor Satan på Järva. Polisen behöver diskutera kriminaliteten, göra det med statistik, analyser och seriösa förslag. Så jobbar inte polisen. Inte heller justitieminister Gunnar Strömmer, M, : ”Sverige har fortsatt stora problem med utsatta områden (DN 231201). Strömmer skiljer på nationen och den miljon svenskar vars postnummer utgör listan. Ett tydligt tecken på att regeringen svalt SD-ideologin.

Polisen döljer problemen när den enbart klistrar etiketter på människor och områden

Listan pekar i år ut 59 områden, 26 i Stockholm. Det är 20- 25 procent av stockholmarna. Polisen försvarar listan med att den ”gör problemen synliga”. Det är precis tvärtom – polisen döljer problemen när den enbart klistrar etiketter på människor och områden.

DN 231201 presenterade på första sidan och på ett uppslag listan, alltså som om nationen var mer utsatt än Gaza. Jimmie Åkesson gavs den dagen hela DNs debattsida, rubrik: ”Kartlägg de islamistiska strömningarna i Sverige”. Alla visste vid det laget att SD vill riva moskéer, kartlägga muslimer och riva upp medborgarskap. Helt olagliga förslag. Ändå tyckte DN att förslagen hade sin plats i den politiska debatten.

Varifrån fick polisen idén att släppa en lista till medierna?

Riksrevisionen granskade listan (RIR 2020:20) och berättade att regeringen ville veta hur mycket pengar och hur många poliser som behövdes för att stoppa våldsspiralen – allt stod i ett internt styrdokument.

Polisen kände att de har opinionen med sig mot orten

Hur började det? Husby-kravallerna i maj 2013. Polisen blev våldsamt kritiserad. Den svarade med att släppa en lista på vagt avgränsade områden, men alla med stora grupper muslimer. Så här skriver Riksrevisionen:

”Innan listan blev offentlig var den allmänna uppfattningen enligt Polismyndigheten att problemen i utsatta områden främst var ett polisiärt problem. Numera anses det vara ett samhällsproblem.”

Polisen kände att de har opinionen med sig mot orten. Symbiosen med medierna och deras lycka över listan såg polisen som en försäkring mot framtida kritik och samtidigt som lobbying för en särlagstiftning riktad mot orten. Just det ser vi har hänt och ytterligare särlagstiftning väntar.

Edsberg – 12 000 människor – avfördes i år från listan. Firade de?

Listan vilar på att lokala poliser i en enkät röstar på samma sätt som i Mello eller Let’s dance. Ett par områden åker varje gång upp, andra ner och något ut. Edsberg i Sollentuna – 12 000 människor – avfördes i år från listan. Firade de? Upplever de att de blivit rentvättade från ett stigma?

Ny på listan är Solna. Vad som fört Hagalunds 8 000 boende dit får vi inte veta.

Områdena är i förväg socio-ekonomiskt utvalda, alltid de fattigaste områdena. Islamism är en av parametrarna. Vad vet lokala poliser om detta? Naturligtvis bara vad de hört i medierna och av ”experten” Magnus Ranstorp. Sedan klickar de friskt.

Riksrevisionens kritik återkommer hela tiden till att listan vilar på polisers privata tyckanden: ”Subjektiva skattningar av områdenas problematik” …”saknas rutiner för en enhetlig tillämpning av metoden” … ”den lokala tillämpningen varierar”.

Det gör listan till grundbulten i rådande högerpopulism

Nytt är att Strömmer och Tidöpartierna vill att nationen ser Järva som ”systemhotande”. Att tänka så tvingar polisen att fantisera om ett annat Järva, ett helt parallellt Järva. Det drar mot det schizofrena och gör listan till grundbulten i rådande högerpopulism. Vad väntar med en ny lista 2025? Ökad takt i marschen in mot SD-riket.

Järva, det är dags att protestera mot listan. Visa vad vi tycker! Säga: Bort med listan!

Karl-Gustav Köhler

Print Friendly, PDF & Email