Bild på Folkets Husby utifrån, en solig sommardag.

Förebyggande arbete? Jätteviktigt! Sektorsöverskridande samverkan? Nyckel till framgång. Tillgängliga mötesplatser? Avgörande. Att mötesplatser som Folkets Husby är en oersättlig del av vårt samhällsbygge hör vi i uttalanden år efter år. Varför har vi då så svårt att få verksamheten att gå runt och finansiera vår hyra?

Precis som många folkets hus är vi duktiga på att finansiera de projekt vi ser behöver göras. Det ger oss förutsättningar att erbjuda den verksamhet vi ser att området behöver. Ett lapptäcke av stöd från Socialstyrelsen för att motverka ofrivillig ensamhet, Region Stockholm för gemensamma satsningar på psykisk hälsa och Postkodstiftelsen för att driva en filmplattform för unga för att nämna några finansiärer. Det utgör en mindre administrativ skräck att hantera i form av ansökningar och redovisningar varje månad. Den biten har vi byggt struktur för och sköter på ett bra sätt, även om vi på den senare tiden fått mer avslag än vi är vana vid.

Det som däremot är svårt att få ihop ekonomiskt är den ovillkorade delen av verksamheten, att vara en mötesplats som är öppen med lokaler som fungerar. Folkets Husby är en naturlig mötesplats, mitt i Husby centrum och med det kommunala fastighetsbolaget Svenska Bostäder som hyresvärd. Att driva en samlingslokal är kostsamt. Förutom en hög hyra, är det sophämtning, elkostnader, toapapper, städkostnader, kostsamma byten av glödlampor sex meter upp i taket, underhåll av larm- och brandsystem, wi-fi och teknisk utrustning som ska finansieras. Till det behövs personal, som öppnar, stänger, städar, hyr ut, administrerar och framförallt möter alla de människor som vill använda våra gemensamma allmänna samlingslokaler. Vissa kostnader kan såklart bakas in i projekt, men det är en liten del. 

Annons:

I en tid av ekonomisk kris är det tyvärr färre företag och aktörer än vanligt som vill hyra in sig

Hur kan vi som ideell förening då klara de här kostnaderna som inte ryms i något projekt? En del är självklart – att hyra ut lokaler. Vi har en hög beläggning och i stort sett fullbokat varje kväll och helg. Dagtid letar vi ständigt hyresgäster, men i en tid av ekonomisk kris är det tyvärr färre företag och aktörer än vanligt som vill hyra in sig i externa lokaler. Om den ekonomiska situationen inte förändras är det ett måste att höja våra priser för lokaluthyrning på sikt, trots livliga medlemsdiskussioner om för höga priser under senaste årsmötet. Det är svårt att se att det ska vara ett resursfattigt lokalt föreningsliv som ska kompensera våra hyreshöjningar. 

Ett annat spår för att öka intäkter är att kapitalisera på vår unika kunskap. Också det gör vi redan och tar betalt för studiebesök, att anordna arvoderade referensgrupper, som rådgivare och för att utbilda. På det planet gör vi så mycket vi mäktar med och som ryms inom vårt allmännyttiga uppdrag.  

Medan kostnaderna konstant ökar, har den samlade summan för samlingslokaler inte hängt med

För att föreningarna i Stockholm ska klara kostnaderna av att förvalta och lyckas erbjuda stockholmarna de livsviktiga samlingslokalerna, fördelar Stockholms stad ett samlingslokalstöd som söks och redovisas årligen och fördelas mellan olika samlingslokaler, kulturhus och hemgårdar. Det här stödet är avgörande – men medan kostnaderna konstant ökar, har den samlade summan för samlingslokaler inte hängt med. Stödet är för lågt och hyran för hög. 

I kommunstyrelsens förslag till budget 2024 står det:

Stockholm ska ha Sveriges bästa föreningsklimat. En förutsättning för ett levande föreningsliv är tillgängliga och ändamålsenliga mötes- och samlingslokaler. Därför ska stödet till de föreningsdrivna samlingslokalerna stärkas och fler föreningslokaler ska tillskapas under mandatperioden.

Ett gemensamt kommunalt grepp behöver tas för att skapa hållbara förutsättningar för våra livsviktiga mötesplatser

Att stödet till de föreningsdrivna samlingslokalerna ska stärkas är positivt, men behöver förstås i relation till de 10,9 procent hyreshöjningar som en annan del av stadens bolag fakturerat föreningarna. Ekvationen går helt enkelt inte ihop och ett gemensamt kommunalt grepp behöver tas för att skapa hållbara förutsättningar för våra livsviktiga mötesplatser. 

Inför beslutet om stadens budget 2024 efterfrågade vi därför tillsammans med övriga folkets hus i en skrivelse till Stockholms stad:

  • Ökat stöd till lokalförvaltande organisationer.
  • Sänkta hyresnivåer. Det gäller såväl de fastigheter som hyrs av kommunala bolag och staden samt kompensation för de föreningar som hyr av privata hyresvärdar.
  • Ökat stöd för investeringar. Flera av lokalerna är i behov av upprustning och modernisering.
  • Bättre samverkan mellan kommun och lokalförvaltande organisationer
  • En fördjupad dialog om hur vi kan bidra i att stärka lokal demokrati, kultur och bildning i staden

Jonis Farah, ordförande Folkets Husby
Hedvig Wiezell, verksamhetschef Folkets Husby

Vid publiceringens tidpunkt har budgetförhandlingarna inför 2024 ägt rum, men besluten ännu ej offentliggjorts.

Print Friendly, PDF & Email