En råtta i utomhusmiljö

Hyresgästerna på Fornbyvägen i Rinkeby har tröttnat på råttorna. Två av dem har skrivit ett brev till Victoriahem, där de kräver omedelbara åtgärder.

I samband med renovering av gårdarna och garagen på  Fornbyvägen, stängdes sopnedkasten på gårdarna igen. I stället ställdes flera öppna sopbehållare utan lock på trottoaren på Fornbyvägen. De har stått där i flera månader, och kommer att fortsätta stå där länge till. Följden har blivit en miljökatastrof med risk att sjukdomar börjar spridas.

Flera hyresgäster har flera gånger anmält detta till Victoriahem, utan att få något svar

På dagarna fylls sopkärlen med stora fåglar; kråkor, skator och andra fåglar, som hackar sönder soppåsarna med sina näbbar och sprider sopor överallt i omgivningen. Dessutom blir det massor av fågelbajs kring trapporna till flera hus på Fornbyvägen. Flera hyresgäster har flera gånger anmält detta till Victoriahem, utan att få något svar. Förutom fåglarna är det total invasion av råttor i sopbehållarna och omgivningen där. På kvällarna kan man se tiotals råttor som springer i omkring sopbehållare och sprider sopor över gatan.

Detta innebär en sanitär olägenhet, som borde ha åtgärdats för länge sedan. Till vår e-post har vi enbart fått svaret att ärendet är slutbehandlat, utan information om vilka åtgärder som kommer att göras.

En medarbetare på Victoriahem, har i telefon i fredags berättat att nya sopbehållare med lock har beställts, men hon har ingen aning hur lång tid  det kan ta innan nya behållare med lock kommer. Kommunen försöker kämpa mot råttor samtidigt som Victoriahem gör alldeles tvärtom. De visar väldigt dåligt föredöme för människorna som försöker att ta ansvar för närmiljön omkring sig. I kamp mot råttorna är det mycket viktigt enligt Anticimex, att det är lock på sopbehållare och att soprum är tätade.

Vi ser detta som ett mycket allvarligt hälso- och miljöproblem i vår närmiljö

Vi har dessutom  uppmärksammat att råttorna har gjort flera hål i marken bredvid vårt hus. Då finns stor risk att de tar sig in i fastigheten. Enligt Anticimex är det även viktigt att täcka alla hål och täta ventiler. Vi ser detta som ett mycket allvarligt hälso- och miljöproblem i vår närmiljö. Detta påverkar inte enbart oss, som bor i Fornbyvägen, utan även dem som bor i närliggande hus. Även våra besökare drabbas av detta. De blir rädda att komma hit för den stökiga miljön runt sopbehållare där råttorna springer runt portarna.

Vi utgår ifrån att ni förstår allvaret med detta miljöproblem, och att ni kommer att åtgärda detta utan dröjsmål. Vi kommer under dagen även kontakta Stockholms stads miljöförvaltning, enhet för vatten och avfall samt trafikkontoret. Vi kommer även att kontakta Hyresgästförening och media. Det kan inte fortsätta så här!

Erkki Vuonokari och Thelma Vuonokari

Print Friendly, PDF & Email