Visa att valresultatet har betydelse och stoppa allmännyttans hyreschock!

Nu på lördag demonstrerar hyresgäster i Husby liksom på många andra platser runtom i både Stockholm och hela landet tillsammans med Skiftet och nätverket Nej till marknadshyra mot extrema prishöjningar, som höjda matpriser med hittills i snitt 20 procent och mot höjda hyreskrav i Stockholm på mellan 8,7 och 9,5 procent.

Enligt Medlingsinstitutet är inflationen så hög att våra reala årsinkomster beräknas rasa med 10 procent, mer än en månadslön. För många låginkomsttagare, som redan idag har svårt att klara mat och hyror, betyder hyreshöjningar med hundratals kronor i månaden en social katastrof.

För många betyder hyreshöjningar en social katastrof

Särskilt upprörande just nu är att även Stockholms kommunägda och på papperet “allmännyttiga” bostadsbolag som Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem har strandat hyresförhandlingarna efter att bara ha varit beredda att sänka kravet på hyreshöjningar från 9 till 8,7 procent. Att Hyresgästföreningen var beredd att acceptera 2,8 procent är också oroande. Utan kraftiga protester från oss hyresgäster och politiker som är beredda att använda sin makt över stadens bolag kan detta bädda för en mycket rutten kompromiss på 5-6 procent i Hyresmarknadskommittén.

Vi kan inte tro att det nya vänsterstyret ska tillåta de största hyreshöjningarna någonsin

Om detta kan förhindras kan en stoppad hyreschock i allmännyttan också bädda för en framgång mot de privata fastighetsägarna.

Vi kan inte tro att det nya vänsterstyret i både stadshuset och de kommunägda bostadsbolagen verkligen ska börja sin mandatperiod med att tillåta bolagen att genomföra de största hyreshöjningarna någonsin. Men att S, V och MP uppges ha gett ägardirektiv till stadens bostadsföretag om sänkta avkastningskrav har än så länge inte fått bolagen att sänka sina hyreskrav. Det är något vi nu kräver klara och snabba besked om!

Hyresgäster missgynnas kraftigt av en grovt orättvis statlig bostadspolitik jämfört med boende i andra boendeformer som får statligt understöd genom borttagen fastighetsskatt och ränteavdrag för bolån, ROT- och RUT-avdrag.

Under 2021 uppvisade Svenska Bostäder en skyhög vinstmarginal på 30,8 procent

Sant är så klart att även de allmännyttiga bostadsbolagen drabbas av ökade kostnader. Men det räcker med att googla i allmännyttans årsresultat för att se hur mycket mer vi år efter år betalar i hyra än bolagens samtliga kostnader. Under 2021 uppvisade till exempel Svenska Bostäder ett resultat på 706 miljoner, en skyhög vinstmarginal på 30,8 procent och en soliditet på strax under 50 procent.

Till saken hör att en hel del av dessa vinster är en sorts extraskatt till stadens verksamhet som endast betalas av hyresgäster i allmännyttan. Enligt moderbolaget Stockholms Stadshus AB:s hemsida ska stadens bolag “bidra med nytta till kommunen genom att erbjuda och leverera service och tjänster åt stadens invånare allt från bostäder, skolbyggnader, omsorgsboenden, mässfastigheter, arenor, kultur – till hamnanläggningar, parkering, fjärrvärme, fibernät, vatten och avfall”. En stor del av den kommunala verksamhet som kommer alla till del, både invånare och företag, betalas alltså absurt nog och år efter år inte bara av skatteintäkter utan av just allmännyttans hyresgäster.

Att privata fastighetsbolag trots att de slipper betala för detta tillåts ta ut ännu högre hyror innebär guldbyxor för deras ägare och fastighetsspekulanter i stil med Blackstone och Vonovia som strömmat till Sverige från en hel värld för att spela monopol med våra miljonprogramsområdens fastigheter.

Frysta hyror är ett självklart krav från alla hyresgäster

Frysta hyror är därför ett självklart krav här och nu från alla hyresgäster och vänner av rättvisa mellan boendeformerna. Det är också något som även Stockholms allmännytta verkligen har råd med.

Vi måste därefter samla brett stöd för krav på en helt ny social och rättvis bostadspolitik, som både kan sätta stopp för den privata fastighetsspekulationen och med statligt stöd bygga bort bostadskrisen med goda och klimatsmarta hyresrätter som alla har råd med. För att lyckas med detta krävs också en ny, vinstbefriad och hyresnormerande allmännytta under demokratisk kontroll av de boende.

I Husby samlas hyresgäster med stöd av lokala hyresgästföreningar, Husbyrådet och Norra Järva Stadsdelsråd på torget vid Folkets Husby kl 13.30. Många kommer säkert också att åka in till ett gemensamt fackeltåg från Medborgarplatsen med samling kl 15 (se prisprotesterna.se).

Ayaan Mohamed
Halima Larsson
Shukri Jolal
Göran Kärrman
Fardosa Ismail
Mohamed Said
Safia Ahmed
Ilhan Kellecioglu
Arne Johansson

Bilden från demonstrationen i Husby i oktober.

Print Friendly, PDF & Email