Öppet brev till den nya majoriteten i Stockholms stad

Vi föräldrar i Järva är emot en sammanslagning av stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Vi anser att det vore en katastrof och skulle bli sämre för invånarna i området.

Vi vill påminna er om att när förvaltningen bestod enbart av Rinkeby då fick invånarna bra service. Men plötsligt beslutades från ingenstans att Rinkeby stadsdelsförvaltning skulle slås ihop med Kista stadsdelsförvaltning. Beslutet fattades utan att någon konsekvensanalys hade gjorts och inte heller fördes en dialog med invånarna.

Kommunen och myndigheterna kapitulerade och försvann

Efter sammanslagningen försvann alla myndigheter och servicekontor från området; stadsdelsförvaltningens kontor, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, posten, bankkontoren och även lokala polisstationen försvann. Invånarna blev oroliga när kommunen och myndigheterna kapitulerade och försvann från området.

Dåvarande polismästare, Carin Götblad, larmade redan 2010, tillsammans med den dåvarande lokala polischefen Johnny Lindh. 2012 slog den före detta socialchefen, Sakir Demirel, larm om den negativa utvecklingen i området för barnfamiljer.

Trots att tjänstemännen slog larm lyssnade inte politikerna

Trots att de här tjänstemännen slog larm så lyssnade inte politikerna. Då började det hända, det som alla fruktade. 2013 började kravallerna i Husby, som kan tolkas som ett rop på hjälp. Men trots dessa händelser förstod inte politikerna hur allvarlig situationen var. 2015 förvärrades situationen ytterligare. Vi såg för första gången ett dödligt våld där flera unga människor tragiskt miste livet.

Nu ser vi en positiv utveckling där det dödliga våldet kraftigt har minskat, skolresultaten har förbättrats rejält, fler kommer ut i arbetslivet vilket betyder minskat bidragsberoende. Detta genom ett gott samarbete mellan föräldrar, förvaltningar, polisen, idrottsföreningar, läxhjälpsorganisationer och nattvandrargrupper.

Vi är oroliga att sammanslagningen leder till att det goda samarbetet och tilliten mellan invånare och myndigheter som byggts upp under flera år raseras.

Vi föräldrar i Järva kräver:

– att den nya majoriteten stoppar sammanslagningen omedelbart.
– att en oberoende utredning tillsätts och en konsekvens- och riskanalys genomförs.
– att en medborgardialog genomförs med invånarna i alla berörda områden – Spånga, Tensta, Hjulsta, Akalla, Husby, Kista och Rinkeby.

Mohamed Hagi Farah

Print Friendly, PDF & Email