Människor sitter samlade runt ett sammanträdesbord

Representanter för lokala hyresgästföreningar, Ort till ort med flera föreningar samlades i måndags på initiativ av Norra Järva Stadsdelsråd för att förbereda motstånd mot de enorma hyreshöjningar som hotar.

– De privata fastighetsägarna har krävt hyreshöjningar på 9,5 procent och det ska läggas till de matprishöjningar på i genomsnitt 14 procent det senaste året och elpriser som slagit i taket. Det här kan vi aldrig acceptera, sade Arne Johansson från Norra Järva Stadsdelsråd. 

Mötet var också mycket kritiskt till att Hyresgästföreningen svarat med ett motbud på 2,4 procents hyreshöjning och många menade att det enda realistiska är inga hyreshöjningar alls. Man menade att det inte kan vara Hyresgästföreningens roll att ta ansvar för fastighetsägarnas ekonomi före hyresgästernas.

Kraftiga el- och matprishöjningar drabbar oss

Hyresaktivister runt om i landet har lanserat ett upprop som kallas “Det räcker nu” och som uppmanar till motstånd mot försöken att vältra över kostnaderna på dem som redan drabbats hårt, medan banker och storföretag gjort rekordvinster. Rekordvinsterna för ICA-handlarna är särskilt talande.

Deltagarna hade därför inga svårigheter att sluta upp i kampanjen “Det räcker nu!” och anta uppropet.

– Vi kan inte sitta stilla utan att göra något när vi ser hur kraftiga el- och matprishöjningar drabbar oss, samtidigt som bankerna och storföretagen gör miljardvinster. ICA-handlarnas rekordvinster talar sitt tydliga språk, sade Jonis Farah, styrelsemedlem i Husby Arbetarcentrum.

Det är viktigt att vi börjar göra motstånd

Jonis Farah

– Många av oss som bor här har redan små eller inga marginaler alls för att klara de kraftiga el- och matprishöjningar och det är viktigt att vi börjar göra motstånd. Staten måste ta sitt ansvar för oss vanliga medborgare och inte bara hålla storföretagen under armarna.

Husby Arbetarcentrum har därför tagit initiativ till ett möte i Husby nu på lördag den 29 oktober klockan 13.00. Vad är det tänkt skall hända?

– Vi kommer att hålla några appeller och helt enkelt uppmana folk att börja aktivera sig. Var och en för sig är vi ingenting men tillsammans kan vi förändra allt!

Göran Kärrman

Mötet mot pris- och hyreshöjningarna anordnas på torget i Husby lördag den 29 oktober kl 13.00.

Print Friendly, PDF & Email