HJULSTA • TENSTA • RINKEBY • KISTA • HUSBY • AKALLA

Category archive

Öppet brev - page 2

Vi kan inte vänta – det handlar om att rädda liv

Debatt/Öppet brev

Vi kräver extraordinära krisåtgärder nu, för att begränsa krisens  omfattning. Vi kan inte vänta.
Vi efterlyser en samordningsgrupp som agerar på ett effektivt sätt mot pandemins negativa konsekvenser i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Brev till Hemblas alla hyresgäster

Nyheter/Öppet brev

Hej, hyresgäst i Hembla, visste du att ditt hus har sålts igen?
Vonovias köp av Blackstoneägda Hembla innebär att den vansinniga spekulationen med de miljonprogramshus, som sålts ut till privata fastighetsägare av allmännyttan, har nått svindlande höjder.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Rädda Reactor x 3

Nyheter/Öppet brev

1) ÖPPET BREV TILL STADSDELSDIREKTÖREN OCH POLITIKERNA I RINKEBY-KISTAS STADSDELSNÄMND   Vi har fått veta att det har fattats ett som vi tycker mycket märkligt tjänstemannabeslut om att lägga ned ungdomshuset Reactor och flytta ungdomsverksamheter till en del av övervåningen i det renoverade gamla Husby träff. Konsekvensen blir ett direkt sabotage av den viktiga och populära verksamhet för både killar och…

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Gå till Toppmeny