Fastigheten där Reactor finns döms ut, enligt stadsdelsförvaltningen.

1) ÖPPET BREV TILL STADSDELSDIREKTÖREN OCH POLITIKERNA I RINKEBY-KISTAS STADSDELSNÄMND  

Vi har fått veta att det har fattats ett som vi tycker mycket märkligt tjänstemannabeslut om att lägga ned ungdomshuset Reactor och flytta ungdomsverksamheter till en del av övervåningen i det renoverade gamla Husby träff.
Konsekvensen blir ett direkt sabotage av den viktiga och populära verksamhet för både killar och tjejer som idag bedrivs i Reactor – med sittsoffor, träningslokaler, ljudisolerad musiksal, biorum och lokal för dans intill en idrottsanläggning med fotbollsplan, basketplan, löparbana och plats för utomhusevenemang.
Beslutet har fattats helt bakom ryggen på både ungdomar, föräldrar och till och med stadsdelsnämndens politiker. Detta har till råga på allt skett under en valrörelse där alla betygat hur viktigt det är för ortens folk att göra sin röst hörd!
Vi kräver därför:
Riv upp beslutet och starta i stället en demokratisk dialog med alla berörda ungdomar, personal och föräldrar om hur Reactor ska räddas och rustas upp – och låt de unga delta i upprustningen!

Husby den 1 november 2018

Norra Järva Stadsdelsråd
Reactors vänner
Somaliska kvinnor i Husby
Kvinnoföreningen Hooyo
Järva föräldraallians
Vänsterpartiet Kista
PRO
Förorten mot våld
Ung vänster
Rättvisepartiet Socialisterna

Annons:

 

2) ÖPPET BREV TILL DEM DET BERÖR FÖR ATT RIVA UPP BESLUT OM REACTOR

Det är med stor oro som vi tar del av uppgiften om att Reactor ska flytta till Husby Centrum. Ett beslut som fattats utav tjänstepersoner i förvaltningen och som varken förankrats med lokalpolitiker eller boende i området.
I en artikel som Nyhetsbyrån Järva skrivit säger stadsdelsdirektören Ulla Thorslund att Reactor inte ska stängas utan flytta. Hon menar på att lokalerna är dåliga och att ingen vill reparera. Vidare refererar hon till att polisen tycker det är stökigt och att det är en illa vald plats.
Det vi vet är att Husby och även Järva som helhet är ett område som drabbats av skjutningar där allt fler unga män mördats på senaste tiden. Det är också ett område som drabbats hårt av den stigande ojämlikheten då vi ser allt fler barn som växer upp under barnfattigdom. Ett område där skolan idag är ojämlik och alltfler familjer bor trångt. Att i det här läget stänga ner en fritidsgård och istället flytta den till centrum som med stor sannolikhet kommer innebära att man tappar delar av sin kärnverksamhet då lokalerna inte kommer vara fullt ut anpassade ser vi som ett stort problem. Vi har redan idag blivit kontaktade av många ungdomar som oroar sig för att inte ha en mötesplats där man kan träffa vänner och umgås eller dansa tillsammans i danssalen alternativt gymma.

Reactor har genom sin verksamhet lyckats med att locka till många ungdomar både killar och tjejer. En flytt kommer med stor sannolikhet göra att verksamheten tappar den mångfald som man så länge kämpat för. Vi blir kontaktade redan nu av många tjejer som oroar sig för att inte kunna dansa längre. Lösningen för att hantera de problem som vi idag har i Järva är ju inte genom att skära ner eller flytta på de ungdomsgårdar som vi har utan snarare genom att se till och satsa på fler mötesplatser.
Vi ser allvarligt på att stadsdelsdirektören fattar beslut över invånarnas huvud och varken förankrar detta med lokalpolitiker eller de personal som finns på fritidsgården. Att fatta beslut genom att referera det till uttalanden som görs från polisen ser vi inte som starka skäl nog. Polisens har en viktig roll i vårt samhälle men att försöka måla upp en förenklad bild av att allt löser sig genom en flytt tror vi inte på. Det är heller inte upp till polisen att avgöra vilka verksamheter som ska stängas eller inte. Stadsdelsdirektören borde istället fokusera på att ta tag i de utmaningar som vi idag har i våra stadsdelar snarare än att stänga ner de få fritidsgårdar som vi har och som många är engagerade i. Vi kräver att man river upp beslutet om att flytta Reactor och involverar civilsamhället i beslutsprocessen. Det vi behöver är fler mötesplatser inte färre.

Ilyas Hassan, Förorten mot våld

3) V: Riv upp beslutet om Reactor – låt ungdomarna vara med och besluta

Tjänstemän inom stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista har fattat beslut om att flytta ungdomsgården Reactor från sin nuvarande plats till Husby Centrum. Besvikelsen över detta beslut är stor bland ungdomar och personal som menar att beslutet om flytt tagits över deras huvuden.
Några av ungdomar menar också att de nya lokalerna inte är anpassade till de aktiviteter som funnits i de gamla lokalerna. Det har bland annat funnits lokaler för dans, vilket uppskattats av många tjejer. Nu är dock oron stor över att liknande verksamhet inte kommer att få plats i de nya lokalerna eftersom de är mindre.
”Trots att det alltid pratas om att det är så viktigt att ungdomar är delaktiga i beslut som handlar om deras vardag så kör man över dem. Vi tycker det är helt fel och vi kräver att flytten stoppas och att man gör om hela beslutsprocessen. Ungdomarna och personalen måste vara delaktiga i att besluta om var Reactor ska ligga framöver och hur verksamheten ska utformas”, säger Niklas Thorén (V), ledamot i stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista.
Vänsterpartiet menar också att det är märkligt att det är tjänstemännen, och inte politikerna, som fattat beslutet.
”Vi tycker att beslutet borde ha fattats i stadsdelsnämnden och inte av tjänstemän. Ärendet borde tas demokratiskt genom att ta in önskemål och åsikter av personal och ungdomar och att sedan beslut ska fattas i nämnden”, säger Niklas Thorén.

 

Print Friendly, PDF & Email