I Husby börjar nu föreningslivet organisera sig för att beslutet att flytta Reactor ska rivas upp. I Folkets Husby träffades representanter för en rad föreningar för att diskutera hur de, tillsammans med ungdomarna, bäst kan påverka politiker och tjänstemän.

Förvaltningen i Rinkeby-Kista har beslutat att verksamheten i ungdomshuset Reactor ska flyttas till en kontorslokal ovanpå Medborgarkontoret i Husby centrum. Beslutet har upprört ungdomar och föräldrar, som fått reda på det när beslutet redan var fattat. På senaste nämndmötet blev det uppenbart att inte ens politikerna visste någonting om Reactors flytt. Niklas Thorén, V, var med på mötet i Folkets Husby. Han sitter i nämnden och tillhörde majoriteten när beslutet togs.
– Det är inget beslut som vi fattade, utan ett tjänstemannabeslut, sade han. Det förekom ingen diskussion över huvud taget.

Föreningslivet representanter gick sedan ner till Reactor och pratade med ungdomar och personal. Flera vittnade om att det finns en oro för vad som ska hända, men också förhoppningar om att politiker och tjänstemän ska ändra sig.

Ungdomshuset Reactor öppnades en gång, som följd av unga människors organisering. Rami Al-Khamisi, själv uppvuxen i Husby och numera en jurist som engagerar sig för att förändra samhället, skriver på Facebook:
”Ungdomshuset Reactor i Husby drevs fram av oss unga för mer än 10 år sedan. Platsen valdes just för att den var bra för området. Nu vill stadsdelen stänga ner huset utan att föra dialog med de unga som dagligen är där. Det är ursäkter vi känner igen, men som förblir oacceptabla. Renoveringsbehov blir snart en fråga om säkerhet och brist på resurser, därtill en nedlagd verksamhet. Det är sådana beslutsprocesser som gör att unga misstror beslutsfattare. Gör om, gör rätt.”

Mötet i Folkets Husby skrev ett öppet brev till politiker och tjänstemän, som undertecknades av de föreningar som var närvarande.

Förorten mot våld har skrivit ett eget öppet brev till de ansvariga.

Vänsterpartiet i Husby har krävt att beslutet om Reactors flytt tas upp i nämnden igen.

Läs ÖPPNA BREV.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Annons: