Järvabadet

I Stockholm finns mängder med barn som inte kan simma. Statistiken visar att drunkningsolyckorna ökar i landet och Svenska Livräddningssällskapet vädjar om att fler ska bedriva simskolor.

Förra året var det mer än 200 personer som dog av drunkning, hälften av dem är barn under 15 år. I det nyöppnade Järvabadet var det flera drunkningstillbud med barn under förra sommaren, tack och lov ledde ingen av dem till döden. 

Unga Örnar i Stockholm vill göra en samhällsinsats och lära barn på Järva att simma. Vi vet att barn i Järvaområdet har sämre simkunnighet än andra barn. Vi har kunniga simskollärare och kontakt med barn som inte är simkunniga. Men för denna samhällsinsats vill Stockholm stad att Unga Örnar ska betala 14.000 kronor i bassänghyra.

Vi tror att det är viktigt att en simskola på Järva är gratis

Vi tror att det är viktigt att en simskola på Järva är gratis för att nå den målgrupp vi verkligen vill nå. Våra simskollärare är ideella ledare och vi är villiga att anpassa våra tider till när det passar Järvabadet. 

Unga Örnar har ingen stark ekonomi utan ska vi kunna finansiera en simskola måste föreningen söka bidrag av stadsdelen. Så i slutänden kommer staden att betala Unga Örnars simskola med sina egna pengar. 

Kanske bättre att låta Unga örnar göra den där samhällsinsatsen utan att behöva betala för den?

Unga Örnar i Husby
Print Friendly, PDF & Email