porträtt på ordföranden i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Ole-Jörgen Persson.
Ole-Jörgen Persson

I kväll har Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd sammanträde. Före pandemin hade allmänheten möjlighet att ställa frågor, men nu sker mötena bakom stängda dörrar. Därför har Mohamed Hagi Farah från föreningen Järva Föräldraalliansen istället skrivit ett öppet brev till nämndens ordförande Ole-Jörgen Persson, M.

Vi föräldrar från Järvaområdet hälsar dig välkommen som ny ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Vi brukade alltid lämna blommor när en ny ordförande börjar, men tyvärr på grund av covid- 19 så är inte nämndmötena öppna för allmänheten. Men vi hoppas att vi snart får möjligheten att träffa er.

Som du vet, vi järvabor har drabbats hårt av Covid- 19 med förödande konsekvenser. Vi har förlorat många av våra kära och nära och sörjer fortfarande. Många av våra förlorade medlemmar avled utan att vi kunde ta adjö av dem i livets slutskede.

Annons:
Annons:

Denna sommar förutspår vi blir dyster

Många järvabor (föräldrar) har förlorat sina jobb på grund av pandemin. Många av dem arbetade inom servicebranschen, till exempel städning, buss- och taxibranschen, restaurang, handel och liknande. Våra unga vuxna har drabbats av samma öde. Många av dem jobbade också ofta i samma branscher.

För våra ungdomar är situationen lika svår, då det redan fanns kraftiga nedskärningar gällande sommararbeten förra året. Allt detta sammantaget har gjort det svårare för hela området som har drabbats hårt ekonomiskt.

Denna sommar förutspår vi blir dyster. Det kommer inte att finnas möjlighet till vare sig resor eller trygghet, på grund av ekonomi.

Vad önskar vi?

Jo, vi vill att alla ungdomar mellan 16 år och 19 år och som har sökt feriejobb i Järva ska garanteras att få sommarjobb. En anledning är att de inte har andra alternativ än att sitta hemma. Det finns naturligtvis en vinst med det detta; ungdomarna sysselsätts, hittar mening i sin vardag och kan bidra till familjens ekonomi.

Det har sagts att det inte kommer vara möjligt att hitta lämpliga eller tillräckligt många arbetsplatser åt de 1540 ungdomar och i år sökt feriejobb i Rinkeby-Kista, men att pengar inte är problemet.

Då föreslår vi föräldrar följande:

Vi tycker att man kan till exempel samarbeta med Stockholm stads trafikkontor för att skaffa fram flera arbetsplatser åt våra ungdomar. Ungdomarna kan till exempel jobba i parker, centrum och på gator för plocka skräp, säkra tryggheten i området, med mera.

Man kan samarbeta med de kommunala bostadsbolagen (allmännyttiga) där de kan arbeta med målning, snickeri, städning, med mera.

Våra ungdomar kan också erbjudas jobb som informatörer när det kommer till spridning av information om covid-19 (hålla avstånd, tvätta händer och liknande) på olika språk. Nu när vaccinationen är på gång är ungdomarnas insats som informatörer ännu viktigare. Detta då det finns mycket skepticism om vaccinationen gällande covid-19. Även här kan ungdomarnas flerspråkiga kompetens komma till användning. I det arbetet kan stadsdelen samarbeta med Region Stockholm.

Om våra förslag godtas kan alla ungdomar erbjudas arbete under veckorna 24-33 och vi kan se fram emot en ljusare sommar.

Vänliga hälsningar
Mohamed Hagi Farah
Järva Föräldraalliansen

 

Print Friendly, PDF & Email