Fardosa Omar i halvfigur.

Covidsmittan i samhället stiger igen. Därför har Rinkeby Folkets Hus bjudit in Region Stockholm att öppna vaccinationsmottagning hos dem.
– Välkomna hit, vi har lokal och kan bjuda på fika och ordna barnpassning, säger Fardosa Omar, verksamhetschef på Folkets Hus i Rinkeby.

I början av pandemin 2020 talades det mycket om vad som krävdes för att öka vaccinationsgraden i orten. Rinkeby drabbades mycket hårt av pandemin, men viljan att vaccinera sig var trots detta låg. Fardosa Omar och hennes kolleger har suttit i åtskilliga möten med representanter från Region Stockholm och talat om vad som krävs för att fler ska vaccinera sig.
– Det måste vara enkelt att få sin spruta, det ska vara tillgängligt, drop-in och centralt beläget. Folk ska kunna gå förbi och gå in. Alla måste ha samma förutsättningar, och då ska det inte krävas att du har en smartphone eller ett bank-id.

Snälla, använd våra lokaler. Om verkligen viljan finns, så går det att lösa

Annons:
Annons:

Regionen upphandlade med en rad olika företag och vaccinationerna kom igång. Men ingen hade lyssnat. Det blev inget drop-in, och det krävdes både smartphone och bank-id.
– När vaccinationsbussarna äntligen började rulla, så kom de olika dagar och på olika tider. Det var förvirrande. Det fanns ingen kontinuitet, man var tvungen att gå in på nätet och kolla var de fanns, säger Fardosa Omar.

Därför har styrelsen i Rinkeby Folkets Hus för tre veckor sedan lagt fram ett förslag till Region Stockholm om att upplåta Bredbysalen, som ligger i gatuplan, till en vaccinationsmottagning.
– Vi erbjuder Region Stockholm en plats. Snälla, använd våra lokaler. Om verkligen viljan finns, så går det att lösa.

Läs förslaget nedan.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Brev till SKR

Bakgrund:

Rinkeby Folkets Hus bedriver en bred social verksamhet inom tre profilområden: Bildning, Trygga familjer och Demokrati. Vi har varit direkt engagerade i frågor som rör folkhälsa sedan covid-19-epidemins utbrott. Närområdet har varit och är mycket hårt drabbat med stor överdödlighet. Rinkeby Folkets Hus, RFH, har verkat genom att till exempel sprida information om covid-19, höja skyddsgraden i området och dela ut över 6 000 matpaket till de hårdast drabbade.

Vi har samverkat och samrått med bland andra företrädare och personal vid Rinkeby och Järva vårdcentraler, smittskyddsläkare i Stockholm stad, Enheten för hälsoutveckling i Region Stockholm och forskare vid Centrum för epidemiologi och samhällsutveckling.

Styrelsen för RFH uttalade efter sommaren stark oro över den låga vaccinationsgraden. I Stockholm är 75 procent och Rinkeby 55 procent – alla åldrar – fullvaccinerade. För de äldsta ser det bättre ut.  Men farhågor finns inför en ny våg av den så kallade delta-varianten.

RFH menar att en framgångsrik vaccinationskampanj måste innefatta bland annat följande kvaliteter:

– Låga trösklar till vaccination.
– Vaccinationsstationer där människorna finns och på de tider som är relevanta för människorna.
– Bygga på existerande förtroende och förankring.
– Långsiktighet och uthållighet.
– Information byggd på budskapet att många har vaccinerats, inte att få har vaccinerats.

Av ovanstående skäl föreslår Rinkeby Folkets Hus att:

– En permanent vaccinationsstation inrättas på nedre botten i Rinkeby Folkets hus med öppettider sex dagar i veckan mellan kl. 13.00 och 20.00 fram till 31 december 2021.
– Barnpassning sker i direkt anslutning till stationen.
– Gratis kaffe eller té med tilltugg erbjuds.
– All personal och volontärer i huset ges snabbutbildning på Covid-19 vaccination koncentrerat till de vanligaste invändningarna, med målsättning att samtlig personal kan göra en 5 minuters presentation.
– Ett särskilt klistermärke att anbringa på ytterkläder tas fram och sprids brett i Rinkeby till vaccinerade för att synliggöra allmänhetens växande förtroende för vaccination.
– Kontinuerlig samordning med vårdcentraler i området och Region Stockholm.

Rinkeby Folkets Hus tar ansvar för lokaler, kringpersonal och kaffe, med mera.

Fardosa Omar, verksamhetschef
Carl Hamilton, styrelsens ordförande
Print Friendly, PDF & Email