Varför ska det överhuvudtaget vara möjligt för arbetsgivare att ta in folk på korta uppehålls- och arbetstillstånd? Människor, som inte har några medborgerliga och demokratiska rättigheter i Sverige.

Majoriteten kan inte ett ord svenska, det som ”blå-bruna” och alla andra politiker i media ställer som krav annars. Nu gäller det plötsligt inte alls.

Det handlar inte om bristyrken. Det handlar inte heller om ”gästforskare”. Det handlar om att exploatera rättslösa arbetare.

Annons:
Annons:

Det gäller yrken där det krävs praktik eller yrkesutbildning. Kvalifikationer och yrkeskunskaper, som arbetslösa i Sverige besitter eller sådant som arbetssökande borde erbjudas utbildning till.

I dag verkar de arbetslösa enbart erbjudas att få sitta framför en dator och skriva CV

När jag var arbetslös på 1980 talet, fanns en rad utbildningar i bristyrken. I dag verkar de arbetslösa enbart erbjudas att få sitta framför en dator och skriva CV. 

Makthavarna driver medvetet upp arbetslösheten i Sverige! Framförallt bland invandrad befolkning. Det handlar om en medveten diskriminering, som leder till stigma, för att plocka politiska poäng.

Stora folkgrupper hålls borta från arbetsmarknaden. De bor i Sverige, många är svenska medborgare sedan länge. I Rinkeby finns många somalier, araber och från andra delar av världen, som gått arbetslösa länge. Människor som inte lider av några speciella problem, som gått SFI och som pratar mer eller mindre bra svenska. Unga svenskar, som är födda och uppvuxna här (och inte ens bryter) och ändå nekas de jobb. De nekas arbete med svepskäl som ”brister i svenska språket” eller har fel för- och efternamn.

Syftet är att dumpa löner, försämra arbetsvillkor och underblåsa motsättningar

Syftet är att dumpa löner, försämra arbetsvillkor och underblåsa motsättningar .

I dag när jag var i tvättstugan i Rinkeby, mötte jag en kvinna som kom in för att städa. Hon var ny, inte den tjej, som haft jobbet förut, i många år. (Våra hus har bytt ägare.) Kvinnan kunde inte ett ord svenska. Samma sak med kvinnan som städar trappan nu. Förut hade en kille jobbet i många år, en latino, en kille härifrån. Tommy, vår husvärd, som kände allt och alla, fick också sluta. Vad är det för fel på alla somaliska kvinnor i området? Varför nekas de jobb? Vad skyller man på? Bristande ”språkkunskaper”?

Även högskoleutbildade nekas jobb , framförallt inom yrken de utbildats till. Akademikern ska vara ”svensk medelklass” helst, sedan verkar de rangordnas efter etnicitet efter en okänd skala. Många utomeuropeiska intellektuella jobbar som spärrvakter idag.   

Att dessa underentreprenörer nekar folk som bor i Rinkeby jobben är öppen diskriminering

När jag promenerar runt i Rinkeby (där arbetslösheten är hög) och frågar dem som jobbar hur det går, eller kommenterar ”det här blir ju fint”, får jag inga svar. Nio av tio skakar på huvudet och säger ”don’t speak swedish”. Nio av tio som jobbar med parkskötsel, renhållning, underhåll, anläggningsarbeten och städning. Arbeten som förut oftast var fasta jobb i kommunal regi. En personal, som hade lokal kännedom, goda arbetsvillkor, möjlighet till fortbildning.

Att dessa underentreprenörer nekar folk som bor i Rinkeby jobben är öppen diskriminering. Det är diskriminering av Stockholms stad, av Rinkeby – Kista stadsdel, av bostadsbolag, både allmännyttan och privata värdar.

Vad har Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning för förklaring?
Vad säger de styrande i Stockholms stadshus?
Vad säger bostadsföretagen?

Varför avskaffar du inte hela lagen istället? 

Och vad säger du Morgan Johansson?
Varför föreslår du bara två nya brottsrubriceringar? Den ena är ett förbud mot exploatering av utländsk arbetskraft under ”uppenbart orimliga villkor”. Det andra föreslaget är ett förbud mot att begära eller ta emot ersättning för att erbjuda utländska medborgare arbete om den står ”i uppenbart missförhållande till motprestationen”.

Varför avskaffar du inte hela lagen istället?

Dine Malmsten
Print Friendly, PDF & Email