Ihopsatt bild av två, den ena barnhänder som målar, den andra bilden en hylla med färgpennor i burkar.

Jag har arbetat inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningen en längre period och jag vill berätta min bild över rådande situation i media. Jag vill vara anonym utifrån detta uttalande.

Jag har arbetat med olika chefer i mitt arbetsliv och vill påtala att jag har en positiv bild över Kims syn på barnets utveckling, detta har jag inte sett hos någon chef tidigare. Kim säger ”att barns tid inte kommer i repris” med detta menar hon att personal ska vara närvarande och se till att barnen får uppleva och utvecklas i nya miljöer. Kim fokuserar och är intresserad av barns kost, utveckling och mående, även personalen ska vara närvarande och engagerade i nya miljöer med barnen.

Jag hoppas att föräldrar förstår att grundproblematiken ligger hos personalen


Personalen har nära relation med föräldrarna och kan påverka deras tankesätt och det märks när föräldrarna framträder i media. Kims mål är att pedagogerna är närmare barnen för en positiv utveckling. De flesta pedagoger är emot nya förhållningssätt och är inte intresserade av att arbeta/närvara med barnen, utan ser det som barnpassning. Kim vill förändra detta och fokuserar på barnets lärandeprocess.
Personalen vill inte ha krav uppifrån utan vill göra det så enkelt som möjligt. Min upplevelse är att personalen tidigare hade inget krav uppifrån och ”makten” låg hos personalen. Sedan Kim började arbeta så har hon lagt ned tid och resurser för en positiv förändring hos barnets utveckling.

Jag hoppas det här kommer ut i media och att föräldrar förstår att grundproblematiken ligger hos personalen.

Annons:

En anställd inom förskolan som vill vara anonym

Nyhetsbyrån Järva publicerar anonyma insändare, i de fall där skribenten gett sig till känna till redaktionen.


Läs mer om förskolan i Rinkeby-Kista:

Print Friendly, PDF & Email