Ihopsatt bild av två, den ena barnhänder som målar, den andra bilden en hylla med färgpennor i burkar.

En namninsamling har startats med krav på att avdelningschefen för förskolorna i Rinkeby-Kista ska sluta. Namninsamlingen inleddes den 4 december och har nu över 200 namnunderskrifter.

Den omorganisation som genomförts inom förskolan i stadsdelen sedan 2018 har fått stora konsekvenser, anser de som skrivit under uppropet, och de menar att det är barnen som får betala priset. De skriver att sedan 2020 har 117 medarbetare slutat från förskolorna i Rinkeby-Kista på grund av avdelningschefen.

Annons:
Annons:

I 17 punkter skriver de varför avdelningschefen måste sluta

I 17 punkter skriver de varför de anser att avdelningschefen måste sluta. De påpekar bland annat att personalen ”går på knäna” samtidigt som rektorerna säger att det råder stopp för att ta in vikarier. Många kompetenta medarbetare har slutat eller köpts ut på grund av ledningen.

De kritiserar att barnen inte längre får mat från det egna köket, utan maten lagas på en annan förskola och körs sedan ut till flera olika förskolor. De anser också att barn som har rätt till en resursperson inte får det, att arbetsskador inte följs upp, inte heller utreds och att inga åtgärder tas fram.

Kerstin Gustafsson Figueroa


Läs mer om förskolan i Rinkeby-Kista:

Print Friendly, PDF & Email