Som tidigare anställd i Rinkeby-Kistas förskolor vill jag börja mitt inlägg med ett stort tack till er, Maud Juvel Bringner, Margita Koch och Karin Nilsson Ekengren, ni som var först ut med att kontakta Nyhetsbyrån Järva angående situationen i den kommunala förskolan. 

Jag vill också lyfta flera av de andra inläggen i debatten, jag känner er alla. I era uttalanden har ni ”slagit huvudet på spiken”. Flera anställda och före detta anställda pedagoger har också skrivit sakliga och tänkvärda artiklar som belyst förskolans situationen utifrån deras perspektiv.

För att inte inte dra detta som sagts fler varv till vill jag gå in på ekonomi.

Annons:
Annons:

I kommunal verksamhet får man tilldelning enligt prestation. Pengar som i förskolan ska användas så att barnen får relevant utbildning och undervisning. Flera av de rektorer som uttalat sig i artikelserien har fått avgångsvederlag. Är detta ett bra sätt att använda barnens pengar på? Att köpa ut kompetenta personer som kämpat och kämpade för att ge barnen i stadsdelen en god start i livet. Icke, lika lite som att lämna tillbaka miljoner till staden i stället för att använda dessa i verksamheten i stadsdelen.

Svårt att mäta effekter av den turbulens som blir när ledning och pedagoger slutar

En kostnad som är svår att mäta i kronor och ören är effekter av den turbulens som blir när ledning och pedagoger slutar. Att få en ny chef, rektor eller biträdande, påverkar de anställda. Detta ger effekter på arbetet, men de största negativa effekterna sker vid byte av pedagoger och vid stora förändringar i arbetslag. Både enskilda barn och hela barngrupper påverkas. Barnen betalar ett högt pris och de barn som betalar det högsta priset är de barn som behöver extra stöd. De barn som för att förstå och vara delaktiga behöver ha tydliga och förutsägbara strukturer, pedagoger som de känner och som kan läsa av situationer. Något som tar tid att bygga upp.

Givetvis händer det saker i förskolan som kräver förändring, till exempel kan barnantal och åldersfördelning förändras. Sådana förändringar är förskolans anställda vana vid att hantera. Under den tid jag arbetat i förskolan har många förändringar skett. När förändringar hanterats så vi anställda känt oss delaktiga har verksamheten kunnat utvecklats genom dessa.

Förskolan behöver arbetsro

Ur min synvinkel, både utifrån min tid som anställd i stadsdelen, men också från att ha läst Nyhetsbyrån Järvas artikelserie, så behöver förskolan i stadsdelen en översyn. En översyn av arbetsmiljö, men också över ekonomihantering och anställningsförfarande vid anställning av nyckelpersoner.

Förskolan behöver arbetsro, så att rektor ges möjlighet att leda och samordna det pedagogiska arbetet. Ett arbete som ska bygga på relevanta teorier och beprövad erfarenhet, följas upp och utvecklas via ett kvalitetssystem som bygger på dokumentation och reflektion med barnperspektivet i fokus. Allt detta måste ske i öppna dialoger rektor, ledningsteam och medarbetare. I ett sådant sammanhang skapas arbetsglädje, kreativitet och de bästa möjligheter för alla barn att utvecklas och växa.

Heda, f.d. anställd inom förskolan i Rikeby-Kista


Läs mer om förskolan i Rinkeby-Kista:

Print Friendly, PDF & Email