Rinkeby-Kista förskolor personal ryggar
Rinkeby-Kista förskolor personal

De förskollärare och barnskötare som kontaktat Nyhetsbyrån Järva har tillsammans mer än 270 års yrkeserfarenhet, alla från Rinkeby- Kista. De har älskat sina arbeten, men ingen av dem arbetar längre kvar.
– Ingen av oss ville sluta, men de ville bli av med oss.

De nio som fortfarande är yrkesverksamma föredrar att vara anonyma. När vi träffas är det flera av dem som säger att de helst vill tillbaka till Rinkeby, om arbetssituationen vore en annan.

– Vi har valt det här yrket av ett skäl. Vi brinner för att alla barn ska få samma chanser i livet.

Vi jobbar med barn som har syskon som skjutits till döds, det här är inte Norrmalm

De berättar hur den nya biträdande rektorn jämför situationen i Rinkeby med Norrmalm. Hon anser att det inte finns några barn med särskilda behov.

– Men vi jobbar med barn som har syskon som skjutits till döds, det här är inte Norrmalm. Politikerna vet det, forskarna säger det, det är ingen åsikt, utan det är fakta. Vi måste anpassa vår verksamhet efter de förutsättningar vi har. Om vi inte får in vikarier, kommer det innebära att samhällets institutioner och fängelser belastas i framtiden.

Förskolläraren var en av de anställda som ”låg bra till” hos den nya rektorn.
 – Men sedan jag opponerat mig, och haft en annan åsikt än chefen, behandlades jag annorlunda.

De personalgrupper som var starka splittrades, de upplevdes som något slags hot. Personal flyttades runt mot sin vilja.

– De använde härskarteknik, några favoriserades, andra frystes ut. Favoriterna fick 1500 i löneförhöjning, vi andra med lång med erfarenhet 750 kronor.

Avdelningschefen var inte intresserad av personalens åsikter

Arbetsplatsträffarna, de som kallas APT i den kommunala världen, förändrades efter 2020 i förskoleverksamheten. Rektorn, som då var nytillträdd, var inte intresserad av personalens åsikter.

– Vi fick bara information uppifrån och ner. De slog också samman alla husens APT, utan samverkan med de fackliga representanterna, så det blev ingen tid för diskussion.

Flera av dem har varit fackligt aktiva och de berättar hur de upprepade gånger på APT begärt att få se hur budgeten ser ut.

– Men frågan bordlades varje gång till nästa samverkan. Vi var vana att ha en dialog mellan chefer och medarbetare, men de kom med en färdig mall som alla skulle följa. Och varje inköp skulle kontrolleras och godkännas, det fanns inget förtroende för de anställda alls.

Alla som är med vid mötet beskriver hur verksamheten sköttes tidigare, när Maud Juvel Bringner var rektor för Rinkeby östra.

– Då var vi delaktiga, vi fick se hur budgeten såg ut, vi hade en klar översyn, hur mycket vi hade gjort av med och hur mycket det fanns kvar.

Det har alltid funnits demokrati på vår förskola

Flera intygar samma sak.

 – Det har alltid funnits demokrati på vår förskola, vi har haft högt i tak och kunnat diskutera. Nu blev vi behandlade som småbarn, vi var tillbaka på 1800-talet och skulle stå med mössan i hand

De rektorer och biträdande rektorer, som anställts av avdelningschefen, tog fram nya riktlinjer för verksamheten, inget fungerade som tidigare.

– En av rektorerna blåste ut en hel undervåning och gjorde en ”bunker” åt sig själv. Vi var tvungna att boka tid för att få prata med henne. Hon pratade med oss som om vi aldrig hade arbetat på en förskola tidigare.

Något som kallas ”kollegial bedömning” infördes under hösten 2022

Något som kallas ”kollegial bedömning” infördes under hösten 2022. Men det är inga kolleger som går runt, utan två personer som arbetar direkt under avdelningschefen.

– En dag kom två kvinnor in på jobbet. De presenterade sig inte och hälsade inte ens. De satte sig ned och ”studerade hur vi arbetade”. De satte betyg på oss, utan att ha en aning om hur vårt arbete fungerar.

– De sade att vi måste vara ”professionella”, men de var inte professionella själva. De stod bakom en och gav hela tiden order.

Allt systematiskt arbetsmiljöarbete är nedlagt, det finns inget samarbete längre mellan skyddsombud och rektor.

– Om någon klagade på något fick den höra att ”då har du valt fel yrke”. Det gäller att söndra och härska. Så fort du öppnar munnen blir du förflyttad.

De sörjer alla det som hänt, de har älskat sina jobb

En av dem berättar om ett barn på en av förskolorna, som hela tiden rymmer. Personalen har gång på gång påpekat att det är nödvändigt att sätta upp nya grindar, så att gården blir säker.

– En kollega gjorde en avvikelserapport, så som man måste göra när något brister, och fick då en utskällning av chefen. Än idag finns ingen grind där.

De sörjer alla det som hänt, de har älskat sina jobb.

– Vår arbetsplats har varit så bra, förut fick vi hela tiden lära nytt, man kunde utbilda sig vidare och utvecklas. Under den nya avdelningschefen försökte man stå upp, men det fanns inget utrymme. De kränkningar vi fick utstå gjorde att det inte gick längre.

En annan av de nio pedagogerna säger:
– Jag slutade i somras, efter mer än 25 år. Mina kunskaper var inte ett skit värda.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Personerna på bilden ovan har ingenting med innehållet i artikeln att göra.

Fakta:
Idag är 437 anställda inom förskolan i Rinkeby-Kista.

Sedan augusti 2020 har 117 personer slutat, enligt uppgifter från förvaltningen.
2019 fanns 1837 barn i förskolan i stadsdelen.
2022 är prognosen 1690 barn

Artikelserien om förskolan inleddes i måndags. Igår berättade rektorer och biträdande rektorer hur de manövrerades bort. Imorgon berättar alla tolv tidigare anställda om hur förskolan blev en plats utan soffor och leksaker.

Avdelningschefen har ombetts att kommentera uppgifterna, men har valt svara skriftligen efter artiklarnas publicering.

Print Friendly, PDF & Email