Friskoleelever klarar högskolan sämre

Bättre utbildade studenter från kommunala gymnasier snuvas på sin högskoleplats på grund av friskolornas betygsinflation.

Miljonbelopp till stadens förskolor

Ett tillskott på nära 28 miljoner kronor i statsbidrag ska ge bättre förutsättningar för barn i Järvas förskolor.

Anklagad läxhjälpsförening krävdes på miljonbelopp

Föreningen har granskats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och måste betala tillbaka 1,5 miljon.

Föreningar krävs på miljonbelopp för läxhjälpsfusk

Skolverket menar att det rör sig om medvetet fusk, men två av föreningarna har överklagat beslutet.

Få behöriga lärare i svenska som andraspråk

En granskning visar att det råder stor brist på behöriga lärare i svenska som andraspråk i Järvaområdet.

Oro efter granskningen – barnen ska inte straffas

I en granskning som Expressen gjort framkommer ett omfattande fusk med bidrag som borde ha gått till läxhjälp. Skolverket föreslår därför nu att stödet till ideella organisationers arbete med läxhjälp ska tas bort.  – Straffa de oseriösa, men inte alla andra. Det är barnen som drabbas, säger Mohamed Hagi Farah.

”Vi har aldrig sökt pengar från Skolverket”

Nyheten om att två föreningar i Järva polisanmälts av Skolverket kom i början av oktober. Den ena föreningen heter Rinkeby Föräldrar Förening. – Men det handlar inte om oss. Vår föreningen heter Rinkeby föräldraråds förening, säger ordförande Abdimalik Osman.

Två föreningar i Järva polisanmäls

Skolverket polisanmäler tre föreningar som fått bidrag eftersom de felaktigt har angett att de sysslar med läxhjälp. Två av föreningarna påstår att de är verksamma i Järva.

Två av Järvas skolor utvalda att ingå i nationellt samarbete

Två skolor i Järva har blivit uttagna för att delta i ett nationellt samarbete med Skolverket. Under torsdagen fick därför både Enbacksskolan och Husbygårdsskolan besök av en delegation från Skolverket.

Alla ska ha samma förutsättningar i skolan

Idag är skolsegregation ett stort problem i Sverige, det måste få ett slut! Skolorna är mycket mer uppdelade än vad de var förr, elever med svensk bakgrund och elever med annan etnisk bakgrund går oftare i olika skolor.