Oro efter granskningen – barnen ska inte straffas

I en granskning som Expressen gjort framkommer ett omfattande fusk med bidrag som borde ha gått till läxhjälp. Skolverket föreslår därför nu att stödet till ideella organisationers arbete med läxhjälp ska tas bort.  – Straffa de oseriösa, men inte alla andra. Det är barnen som drabbas, säger Mohamed Hagi Farah.

”Vi har aldrig sökt pengar från Skolverket”

Nyheten om att två föreningar i Järva polisanmälts av Skolverket kom i början av oktober. Den ena föreningen heter Rinkeby Föräldrar Förening. – Men det handlar inte om oss. Vår föreningen heter Rinkeby föräldraråds förening, säger ordförande Abdimalik Osman.

Två föreningar i Järva polisanmäls av Skolverket

Skolverket polisanmäler tre föreningar som fått bidrag eftersom de felaktigt har angett att de sysslar med läxhjälp. Två av föreningarna påstår att de är verksamma i Järva.

Två av Järvas skolor utvalda att ingå i nationellt samarbete

Två skolor i Järva har blivit uttagna för att delta i ett nationellt samarbete med Skolverket. Under torsdagen fick därför både Enbacksskolan och Husbygårdsskolan besök av en delegation från Skolverket.

Alla ska ha samma förutsättningar i skolan

Idag är skolsegregation ett stort problem i Sverige, det måste få ett slut! Skolorna är mycket mer uppdelade än vad de var förr, elever med svensk bakgrund och elever med annan etnisk bakgrund går oftare i olika skolor.

Skolornas resultat är numera hemliga uppgifter

Från och med 1 september är skolors betygsresultat, och uppgifter om lärartäthet och hur många behöriga lärare skolan har, hemliga uppgifter. Det har Skolverket beslutat efter en dom i Kammarrätten. – Det är helt galet, säger Ulla Parkkinen, VD för Cordoba International School i Kista.