Gul förskola i solnedgång

Järva stadsdelsförvaltning får 27 708 040 kronor av de 200 miljoner som Stockholms Stad fått av Skolverket för att höja kvaliteten i förskolan. Det är 5 960 kronor per barn och därmed mer än någon annan stadsdel får.

Av de 200 miljonerna går 3 miljoner till den centrala förskoleförvaltningen och resterande 197 miljoner fördelas efter behov mellan de olika stadsdelarna, vilket innebär att Järva och Skärholmen får mest per barn och innerstaden minst. Syftet är att utjämna de socioekonomiska skillnader som finns inom staden.

– Pengarna går till att jämna ut de skillnader som finns mellan barn i olika områden i Stockholm. Genom förskolan kan vi ge alla barn en bra chans i livet oavsett var och hur de växer upp, säger Alexandra Mattsson V, förskole-, barn- och fritidsborgarråd i Stockholms stad i ett pressmeddelande

Annons:

Konkret ska kvaliteten höjas genom att storleken på barngrupperna minskas, ny personal ska rekryteras och befintliga anställda förmås stanna kvar och vidareutbildas.

Både kommunala och privata förskolor kommer att få ta del av bidraget.

Print Friendly, PDF & Email