Klassrum i Enbacksskolan.

Två skolor i Järva har blivit uttagna för att delta i ett nationellt samarbete med Skolverket. Under torsdagen fick därför både Enbacksskolan och Husbygårdsskolan besök av en delegation från Skolverket.

Skolorna är två av sex skolor i hela landet, som är utvalda på grund av att de bedriver ett framgångsrikt arbete med eleverna. De andra skolorna är från Göteborg och Malmö. I detta samarbete belyses metoder som är framgångsrika i att öka undervisningens kvalitet och få alla elever att lyckas. Arbetets resultat kommer att spridas till skolor över hela Sverige.

 – Vi känner oss oerhört stolta över att blivit utvalda att ingå i detta samarbete. Vår fina skola kan på detta sätt bidra till att alla elever i Sverige får möjlighet att lyckas, sade Enbacksskolans rektor Raija Ikonen.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson och hans medarbetare Anders Duvkär och Johanna Chung besökte Enbacksskolan i Tensta på förmiddagen och Husbygårdsskolan i Husby på eftermiddagen.

 – Mycket inspirerande att Skolverket kommer till oss för att söka svar på våra framgångar. Det var en extra starkt att lyssna på Elevrådets förklaringar till Skolverkets generaldirektör. De sade att lärarnas stora engagemang var skälet till att de lyckas med sina studier, och att det bland eleverna finns en kultur av att det är viktigt att göra bra resultat, sade Magnus Duvnäs, rektor på Husbygårdsskolan.

Kerstin Gustafsson Figueroa
 
Skolverkets generaldirektör pratar inför lärarna.
Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson talar inför lärarna på Husbygårdsskolan.
Print Friendly, PDF & Email