Ung man i skolmiljö.
Bild: Jeswin Thomas/Unsplash

Skolverket har släppt en ny rapport, som visar att studenter från gymnasiefriskolor presterar klart sämre än studenter som gått i kommunalt gymnasium. Men det är även skillnad mellan resultaten från idéburna friskolor och aktiebolagsdrivna friskolor – skolor vars huvudsyfte är att berika aktieägarna.

Någon som minns artikeln från i augusti förra året, som handlade om hur vi svenskar blir blåsta av friskolebolagen i samspel med folkvalda politiker? Ett av de senaste kapitlen i den här skräckhistorian handlar om hur friskolor konkurrerar med glädjebetyg och därmed berikar sig privat medan de hjälper till att fördumma det offentliga Sverige.

Elever från aktiebolagsdrivna gymnasier klarar sig sämst i högskolan, de presterar 6,4 procentenheter sämre, medan de från idéburna (ofta stiftelser utan vinstsyfte) gymnasier presterar 4,2 procentenheter sämre än elever från kommunala gymnasier.

Annons:

Skolverkets analyser visar att aktiebolagsdrivna friskolor i regel sätter generösare betyg till sina elever i förhållande till faktiska kunskaper. Bland annat har man granskat hur betygen från nationella prov skiljer sig från betygen och fastställt att ”skillnaden mellan skolors betygssättning i relation till de nationella proven är betydande”.

Studenter som gått i kommunala gymnasieskolor presterar bättre

Skolverket rapporterar även att elever från skolor med generösare betygssättning har mycket större svårigheter med att klara sina uppgifter i högskolan. Studenter som gått i kommunala gymnasieskolor presterar bättre än studenter från friskolegymnasier. Skolverket skriver att ”elever från kommunala gymnasieskolor hade något lägre betygsgenomsnitt än elever från fristående gymnasieskolor, men hade ändå generellt högre prestationsgrad under första året i högskolan”.

Det här är dåligt för oss alla i längden (förutom för skolskojarna som skrattar hela vägen till banken). Kommunala skolor har inte som affärsmodell att dela ut höga betyg i syftet att locka fler elever, ”kunder”, för att håva in så mycket skolpeng som möjligt. Det har däremot – speciellt aktiebolagsdrivna – friskolor, för nöjda kunder ger högre vinster. Bättre utbildade studenter från kommunala gymnasier snuvas på så sätt på sin högskoleplats på grund av betygsinflationen i friskolorna.

Både statsminister Ulf Kristersson och skolminister Lotta Edholm är djupt insyltade i soppan med skolbolagen

Därmed sänker de stora vinstdrivna friskolorna hela svenska folkets bildningsnivå, i och med att många av de bästa eleverna inte sällan sållas bort. Det här bryr sig inte kapitalinvesterare, ofta placerade utomlands, inte om. De är ute efter kortsiktig vinst.

Både nuvarande statsminister Ulf Kristersson och skolminister Lotta Edholm är djupt insyltade i soppan med skolbolagen. Samtidigt sitter tiotals politiker på dubbla stolar som lobbyister. Dessa människor tar alltså betalt som lobbyister för att påverka sig själva i sina politiska beslut. Många före detta ministrar och andra politiker är djupt engagerade i vinstdrivna skolbolag.

Det finns mycket mer att berätta om allt detta. Bakom kulisserna döljer sig ett djupt sammansvetsat nätverk av ministrar, kommunpolitiker och lobbyister som har sett till att skapa detta världsunika system och som jobbar för fullt med att försvara det, fastän svenska folket inte vill ha det kvar.

Jag skulle föreslå att kolla upp https://tankesmedjanbalans.se/ för mer hisnande läsning.

Chris Pastorella

Print Friendly, PDF & Email