Medborgarkontoret får ny chef

Enhetschefen för medborgarservicen i Spånga-Tensta går in som tillförordnad chef även för Rinkeby-Kista redan idag.

Hälsomässan startar imorgon

Familjerådgivningen, folktandvården, kvinnojouren, medborgarkontoret och många andra aktörer kommer att delta.

De nekades hjälp på medborgarkontoret

Hussein, Faduma och Yusuf fick kalla handen när de behövde stöd med olika myndighetskontakter.

Få svar gavs på torsdagens nämndmöte

Många frågor men få konkreta svar levererades när Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd sammanträdde.

Klagomålen på medborgarkontoret behöver tas på allvar

Ferdosa från Husby skriver om en chef som öppet anklagar en etnisk grupp för dödsskjutningarna.

Chef på medborgarkontoret anmäld till DO

Chefen uppmanade den anställde att söka nytt jobb eftersom hen inte tillförde något. Kan vara diskriminering.

Möte om medborgarkontoret

Dialogmötet om medborgarservicen i Rinkeby-Kista höll på att få ett abrupt slut. När cheferna inte ville svara på frågor, reste sig delar av publiken och tänkte gå.

”Det ska bli dialogmöte om Medborgarkontoret i närtid”

På stadsdelsnämndens möte i Rinkeby-Kista lovade stadsdelsdirektören Toni Mellblom att det inom kort ska ordnas ett möte om problemen på medborgarkontoren i stadsdelen.  – Tillsammans med Rinkeby Folkets Hus kommer vi i närtid att bjuda in till ett informations- och dialogmöte.

”Det är underbart att äntligen få öppna igen”

På fredagen öppnade äntligen Tensta bibliotek i nya lokaler efter att ha varit stängt under hela sommaren. Stämningen var på topp vid invigningen. Solen strålade och Nalle clown showade för barnen. 

”Jag har fullt förtroende för enhetschefen”

Avdelningschefen Adrian Göransson, med ansvar för medborgarkontoren i Rinkeby-Kista, har inte nåtts av missnöjet från personalen. Inte heller har årets och förra årets genomgående negativa resultat i medarbetarenkäten påverkat hans förtroende för den hårt kritiserade enhetschefen.