På onsdagskvällen anordnades ett dialogmöte med anledning av missnöjet med medborgarkontoren i Rinkeby-Kista.
– Jag är medveten om att vi inte lever upp till allas förväntningar, sade Halima Maronsi, enhetschef för medborgarservice i stadsdelen.

Avdelningschefen Adrian Göransson och enhetschefen Halima Maronsi hälsade dem välkomna som kunnat komma till Rinkeby Folkets Hus. Men dialogmötet om medborgarservicen i Rinkeby-Kista höll på att få ett abrupt slut. Avdelningschefen och enhetschefen ville inte svara på frågor från publiken. Istället föreslog de att de närvarande skulle dela upp sig och sätta sig vid de fem bord som placerats ut i salen. Vid borden satt personal som skulle informera om medborgarkontorets uppgifter och cheferna skulle gå runt och lyssna på medborgarnas synpunkter.

Kallar ni det här dialogmöte?

Annons:
Annons:

Önskemål framfördes att frågorna till de ansvariga cheferna skulle ske så att alla närvarande kunde höra svaren. Men avdelningschefen insisterade på att alla istället skulle sätta sig vid borden. Då utbröt protester.

– Kallar ni det här dialogmöte? Då går vi här ifrån!

Flera började packa ihop sina ytterkläder och väskor och reste sig för att lämna mötet. Då gav cheferna med sig och frågestunden kunde inledas.

Mohamed Hagi Farah, som nu satt sig ned igen, fick ordet. Han konstaterade att Rinkeby kallas för Lilla Mogadishu idag.

Om medborgarkontoret inte fungerar, stäng det

– Varför det? Jo, många här är etniska somalier, men det finns ingen på medborgarkontoret i Rinkeby som kan hjälpa dem. Istället står de på torget med sina brev från försäkringskassan, eller andra myndigheter, och ber om hjälp. Om inte medborgarkontoret fungerar, så stäng det, sade Hagi Farah.

Halima Maronsi svarade:
– Du säger att medborgarkontoret inte fungerar. Jag delar inte din uppfattning. Men jag är medveten om att vi inte lever upp till allas förväntningar. Däremot så gör vi vårt bästa för att hjälpa invånarna i Rinkeby-Kista. Pratar man somaliska har vi tillgång till tolk. Jag kan inte bara anställa somalisktalande medarbetare. Vi har en bred språkkompetens på enheten.

En i publiken påpekade att språkkompetens är inte avgörande, utan viktigare är bemötandet.
– Många klagar på dig och ditt ledarskap. Det har inte bara med språk att göra. Du kan ha hur mycket språkkompetens som helst, om bemötandet är dåligt.

Det är svårt att ha dialog med anonyma medarbetare

Halima Maronsi höll med om att bemötandet är viktigt i en serviceverksamhet.
– Men de som klagar på mitt ledarskap, jag vill att de ska kliva fram. Det är svårt att ha dialog med anonyma medarbetare.

Enhetschefen fick också kritik för att ha anställt inkompetent personal och hon ansågs missgynna folk som bor i Järva.
– Vi följer de formella kraven och dessutom är det personliga egenskaper som avgör våra rekryteringar. Men vi kan alltid bli bättre. Har du konkreta synpunkter, lämna gärna in dem till oss, sade hon.

Varför håller cheferna alltid sina chefer om ryggen?

Adrian Göransson fick frågan varför cheferna alltid håller sina chefer om ryggen, oavsett hur de presterar. Medborgarservice har de sista två åren haft riktigt dåliga resultat på medarbetarenkäterna.

Adrian Göransson försäkrade att han tar medarbetarenkätens resultat på största allvar.
– Det är självklart att vi tittar på resultatet, ser vad det är för delar som behöver stärkas och vi tar fram en plan. Självklart har jag en dialog med mina enhetschefer om att de ska säkerställa att de har en god arbetsmiljö, det är naturligtvis av största vikt.

En kvinna i publiken som tidigare bott i Tensta berättade:
– Där fick man alltid hjälp på medborgarkontoret, men inte här i Rinkeby. Vi kan inte ens skriva ut ett papper, utan jag har varit tvungen att gå till Tensta istället. Men det kallas medborgarkontor, det betyder att man hjälper dem som bor i området. Varför hjälper ni inte oss som bor här?

– Jag är jätteglad att medborgarkontoret i Tensta fungerar så bra. Vi gör vårt bästa, vi finns till för er, svarade Halima Maronsi.

Tio av 21 anställda har under kort tid valt att sluta

Tio personer av 21 anställda på medborgarkontoret har under kort tid valt att sluta. Flera i publiken frågade varför så många erfarna medarbetare har slutat.

Halima Maronsi svarade att det är naturligt att ha en personalomsättning i alla verksamheter.
– Personal börjar och slutar, man gör en rekrytering, man söker kompetenser, så hoppas man på det bästa. Ibland funkar det, ibland inser personen att man vill gå vidare. Vi har medarbetare som har gått vidare till nya uppdrag. Jag skulle inte säga att vi sticker ut på något sätt.

Jag är inte perfekt

Halima Maronsi svarade att fyra av de sju medarbetarna har hon själv hjälpt till andra och bättre tjänster.
– Att man har jobbat 20 år och gjort ett jättebra arbete och sedan lämnar för något annat, behöver inte betyda att det är av missnöje. Sedan finns det medarbetare som lämnar för att de inte tycker om de nya förändringarna och inte trivs med mitt ledarskap.

Till synes ödmjuk fortsatte hon:
– Jag är inte perfekt och jag jobbar ständigt med mitt ledarskap. Jag lär mig väldigt mycket av mina medarbetare och den återkoppling jag får av dem.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email