personer i två rader sammanträder

Frågor om medborgarservice, den kommande sammanläggningen av stadsdelarna och Fokus Järva ställdes utan att få egentliga svar under torsdagens nämndmöte i Rinkeby Folkets Hus.

En slags läktaruppställning i två rader mötte åhörarna i Stora salen på Rinkeby Folkets Hus på torsdagskvällen. Med tanke på att fastemånaden ramadan just inletts var åhörarna på Rinkeby-Kistas nämndsammanträde något färre än vanligt, men allmänhetens frågestund var ändå fullspäckad.

– Vi ska försöka svara på de frågor vi får, säger ordförande Elvir Kazinic, S.

Annons:

Kahin Ahmed, som nyligen skrivit en insändare i Nyhetsbyrån Järva om läget för psykiskt sjuka kring Rinkeby centrum och på Kista torg, fanns på plats och inledde.

Folk tvingas att köpa matvaror som är dåliga för hälsan. Vad har ni för planer för dessa personer?

– Jag har två frågor till stadsdelsdirektören. En är om den psykiska ohälsan. I lagen står det att socialnämnden ska verka för personer med psykiska besvär, så att den enskilda får en meningsfull och behovsanpassad sysselsättning. Den andra gäller inflationen. Många i Rinkeby-Kista är låginkomsttagare och folk tvingas att köpa matvaror som är dåliga för hälsan. Vad har ni för planer för dessa personer?

Elvir Kazinic tar till orda fastän frågan riktades till stadsdelsdirektör Victoria Callenmark.

– Vi i stadsdelsnämnden försöker göra det bästa för invånarna, i den mån vi kan.

Att få rätt vård bygger som sagt på att man själv vill

– Tack för frågan, Kahin. Det finns mycket som väcker oro med att se personer som mår dåligt. Vi har ett antal verksamheter som riktar sig mot personer med psykisk ohälsa, men många av dessa verksamheter bygger på frivillighet, så som träffpunkter. Vi jobbar också uppsökande. Att få rätt vård bygger som sagt på att man själv vill och att man är intresserad, svarar stadsdelsdirektören.

– Matpriserna påverkar oss alla i dagsläget. Vi kan underlätta för medborgarna att ha en aktiv verksamhet, i Rinkebyskolan serverar man till exempel förstärkt måltid, men det är en svår situation som vi på förvaltningen inte kan lösa helt själva, men man har skrivit upp basbeloppet för ersättning i år, fortsätter hon.

Avram Lazaridis ställer en rad frågor, varför det finns så många trappor utan vinterunderhåll, varför många av Järvas bänkar saknar armstöd, om skrivelsen kring återbetalning av föreningsbidrag i föregående verksamhetsberättelse och vilka träffpunkter som de egentligen talar om.

Vi kanske inte kan ge svar på alla [frågor] i dag, men vi lovar att du ska få svar

– Det var många detaljerade frågor, vi kanske inte kan ge svar på alla i dag, men vi lovar att du ska få svar, säger Elvir.

– När det gäller armstöd är det en ”stark rekommendation”. Vi har använt oss av feriearbetande ungdomar och inventerat, för att stärka upp där det behövs, säger Victoria.

– När det gäller återbetalningen av föreningsbidrag så står de konkreta åtgärderna beskrivna, ganska noga, i ärendet. Vi har även tre träffpunkter i stadsdelen som är riktade till 65+, de finns i Rinkeby, Husby och Kista, fortsätter hon.

De hänvisar även till webbplatsen senior.stockholm där alla aktiviteter som riktar sig till äldre i hela Stockholm finns och berättar att det även finns två träffpunkter för personer med psykisk ohälsa i Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Mohamed Hagi Farah fanns även detta möte på plats med några frågor.

– Vi har skrivit frågor till nämnden om Fokus Järva, men får inget svar. Vad händer med Medborgarkontoret och var ska det nya förvaltningshuset ligga? säger han.

Medborgarkontoret blir en av de största satsningarna i sammanslagningen

– Vi har nåtts av era frågor. När det gäller till exempel de som varken studerar eller jobbar, vi klurar alla för att försöka nå dem. Vi vill sysselsätta dem så mycket som det går. Vad vi kan säga nu är att Medborgarkontoret blir en av de största satsningarna i sammanslagningen, säger Elvir.

Ytterligare frågor om Fokus Järva lyftes av Nyhetsbyrån Järvas Kerstin Gustafsson Figueroa. Om vad satsningen innebär rent konkret och om det finns några siffror?

– Det är inte konstigt att det inte finns mer uppgifter när det bara har gått tre månader sedan Fokus Järva trädde i kraft. Så småningom kan vi berätta mer, kanske till och med nästa nämndmöte. Vi vill förbättra livsvillkor i Järva. Vi har tagit ett koncept med inspiration från Fokus Skärholmen och detaljerna kommer varje månad, säger Elvir.

Det här blir nog ingen vana, men jag tycker faktiskt att Nyhetsbyrån Järvas frågor är relevanta

– Det här blir nog ingen vana, men jag tycker faktiskt att Nyhetsbyrån Järvas frågor är relevanta. Jag förstår inte riktigt vad Fokus Järva ska innebära. Det är ingen som har formulerat något vad man vill. Det saknas ett politiskt ledarskap även med vad man vill uppnå med sammanläggningen, säger tidigare nämndordförande Ole-Jörgen Persson, M.

– På grund av er politiska kunskap sitter ni där ni är i dag, i opposition, kontrar Elvir.

När Ole-Jörgen väl trätt in i debatten kom en fråga direkt från publiken till honom.

Vad är anledningen att du nu misstänker oss?

– Said Ali heter jag. Senast i december var jag på nämndmötet och vår verksamhet AIF Kista blev då hyllad. Men sedan den 19 december har allt blivit värre och värre, vi fick veta att vi har blivit polisanmälda. På sättet det gick till, med polisanmälan, har förvånat oss. Jag har en fråga till Ole-Jörgen Persson – du kom till vår verksamhet och hyllade den tidigare och du bjöd till och med mig hem till dig. Sedan har du gjort en helvändning och uttalat dig kritiskt mot oss, vad är anledningen att du nu misstänker oss? Jag riktar mig också till Centerpartiet, vad är det som gör att ni följer med?

– Så länge det är en pågående utredning tänker jag inte kommentera, säger Ole-Jörgen.

– Som politiker är jag också ansvarig för att alla medborgares skattepengar, som organisationer använder, ska följa Stockholms stads riktlinjer. Jag har aldrig pekat ut din organisation, säger Patrick Amofah, C.

Akallabon Irene Westerberg riktade en fråga utifrån en aktuell nyhet om vad stadsdelen gör för unga som har oupptäckt ADHD.

– Har man oupptäckt ADHD, är det naturligtvis en stor utmaning. Barn och unga med olika former av funktionsnedsättningar kan få och har rätt att få, behovsanpassad lärohjälp i exempelvis skolan, säger Victoria Callenmark.

Vi tvingar barn i dag att vara kollektiva och det funkar inte i alla lägen

Innan allmänhetens frågestund var slut begärde en pappa i området, Mohamud Aden, att få ordet. Han står bakom ett medborgarinitiativ kallat ”Bollvägg Tennis”. Det handlar om barn som behöver aktiveras och att det inte längre finns exempelvis möjlighet att pröva på olika sporter på sportlovet. Aktiviteter som är dyra annars.

– Alla barn är inte kollektiva. Vi tvingar barn i dag att vara kollektiva och det funkar inte i alla lägen, säger han.

Nämndordförande svarade att de kommer att behandla det här medborgarförslaget längre fram.

Efter att mötet ajournerats för paus fortsatte det öppna sammanträdet. De flesta förslagen på föredragningslistan, inklusive den ekonomiska månadsrapporten och en skrivelse om återbetalning av föreningsbidrag, godkändes utan större ändringar. Frasen ”beslut fattas i förvaltningen” får sammanfatta nämndmötets avslutande del.

David Johansson

Print Friendly, PDF & Email
Annons: