På stadsdelsnämndens möte i Rinkeby-Kista lovade stadsdelsdirektören Toni Mellblom att det inom kort ska ordnas ett möte om problemen på medborgarkontoren i stadsdelen.
 – Tillsammans med Rinkeby Folkets Hus kommer vi i närtid att bjuda in till ett informations- och dialogmöte.

Problemen på medborgarkontoren i Rinkeby-Kista är kända sedan länge och har diskuterats flera gånger på nämndens möten. Protestlistor har skickats in till nämnden och vittnesmålen om missförhållandena är otaliga.

Nio medarbetare har slutat på kort tid

Annons:

Medborgarkontorets medarbetarenkäter har varit katastrof-dåliga de senaste två åren och sammanlagt nio medarbetare har slutat på kort tid. Avdelningschefen Adrian Göransson, som tidigare försvarade sin enhetschef, har lovat att en handlingsplan skulle tas fram för att utveckla arbetsmiljön på medborgarkontoret. Och enligt Toni Mellblom pågår ett ”ett arbete om delaktigheten för medarbetarna på medborgarkontoret”. 

 – Sedan kommer vi naturligtvis följa upp för att se hur det utvecklar sig. Vi vill ju att medarbetarna ska trivas och stanna kvar på arbetet, och att medborgarna som besöker medborgarkontoret ska få den service som de vill ha.

Därför kommer medborgarna bjudas in till ett informations- och dialogmöte på Rinkeby Folkets Hus ”i närtid”, något som borde betyda relativt snart.

 – Där ska vi dels prata kring medborgarkontorets uppdrag och vad man kan förvänta sig av dem. Då kan folk få ställa frågor och vi kan få en återkoppling av medborgarna som kommer dit, sa stadsdelsdirektören.

Sista gången som Ole-Jörgen Persson, M, höll i ordförandeklubban

Till kommunfullmäktiges möte den 17 oktober kommer det att vara klart vilka som ska styra staden de kommande fyra åren. Med största sannolikhet var det sista gången som Ole-Jörgen Persson, M, höll i ordförandeklubban.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email