Missförhållandena på medborgarkontoren i Rinkeby-Kista kom upp till diskussion på senaste mötet i stadsdelsnämnden.
– De här problemen har pågått länge, sade Kahin Ahmed, en av medborgarna på plats.

Under frågestunden var det flera som tog upp situationen på medborgarkontoren i stadsdelen.

– Redan 2020, när Ulla Thorslund var stadsdelsdirektör, skickade vi in en lista med över 100 underskrifter, som protesterade mot diskriminerande behandling av invånarna, sade Kahin Ahmed, och konstaterade att inget har hänt sedan dess.

Jag har förtroende för ledningen på medborgarkontoret

Den här kvällen verkade alla ha läst Nyhetsbyrån Järva, även stadsdelsdirektören Tony Mellblom.

– Alla som arbetar inom förvaltningen ska bete sig korrekt. Jag har sett artikeln och vi tittar på uppgifterna som framkommit, men jag har förtroende för ledningen och medarbetarna på medborgarkontoret, sade han.

Men även om direktören har förtroende för ledningen, så har inte de anställda det. Endast en av 21 personer har förtroende för ledningen enligt den senaste medarbetarenkäten.

Vi gör en utvecklingsplan tillsammans med ansvarig chef

När detta påpekades tog Tony Mellblom ordet igen och förklarade pedagogiskt hur det går till när resultaten från medarbetarenkäten behandlas:
– Vi gör en utvecklingsplan, tillsammans med ansvarig chef, med medarbetarna på enheten, de fackliga organisationerna är också involverade i detta när det är lite sämre resultat. Ansvarig avdelningschef följer upp tillsammans med enhetschefen hur det går med utvecklingen.

”Lite sämre” kallar Tony Mellblom genomgående röda pilar, vilket betyder underkänt i medarbetarenkäten. Flera av de närvarande i salen intygade att invånarna diskrimineras av medarbetare på medborgarkontoret. Said Ali, fotbollstränare och sportfotograf, var en av dem:

– Jag har hjälpt flera personer som blivit illa behandlade där. Jag har till och med spelat in ett tillfälle som visar på det dåliga bemötandet. Ni kan få lyssna på det om ni vill.

Avdelningschefen Adrian Göransson tog inte ordet under mötet, men han har lovat att besvara kritiken skriftligt i Nyhetsbyrån Järva i nästa vecka.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email